blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

KS-Time เทคนิคการบันทึกรายการทางบรรณานุกรมเบื้องต้น

KS-Time เรื่อง เทคนิคการบันทึกรายการทางบรรณานุกรมเบื้องต้น วันที่ 8 พฤษภาคม 2556

โดยมีคุณกิจ คือ คุณเบญญาภรณ์ ชุติกาญจน์

คุณอำนวย คือคุณปิยาธิดา อุทัยธรรม และคุณลิขิต คุณสุปราณี สอนเจริญ ค่ะ

บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นไปอย่างคึกคักค่ะ…มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 33 คน

รายละเอียดสำหรับเรื่อง เทคนิคการบันทึกรายการทางบรรณานุกรมเบื้องต้น นั้น ตามไฟล์ที่แนบค่ะ KS-Time

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark