blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

BAR และ AAR วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) กลุ่มพัฒนา

BAR และ AAR กลุ่มพัฒนา  วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2556 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา

BAR

AAR

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark