blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

Cop งานบริการสารนิเทศ (แก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลบางส่วนค่ะ)

ตามที่ พี่ศรีไพร ได้ลงข้อมูลในการ Cop เรื่อง การแจ้งผลการจองทรัพยากรสารนิเทศผ่าน   E-mail ไปแล้วบางส่วน วันนี้น้องปุ้ยขอแก้ไขข้อมูลและเพิ่มเติมข้อมูลในบางส่วนนะค่ะ ตามเอกสารที่แนบเลยค่ะ  1.COP-request 2.form – holds หากมีคำแนะนำหรือติชมขอน้อมรับไว้   ณ ที่นี้นะค่ะ และหากมีสิ่งใดผิดพลาดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ ^__^

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark
  • ไฟล์เอกสาร save as เป็น .pdf สิจ๊ะ..ข้อมูลจะได้ไม่ขยับหรือเปลี่ยนไป

    • ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะนะค่ะพี่อุ้ม แต่ขอไว้นำไปใช้ในครั้งต่อไปนะค่ะ ^___^