blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) งานตรวจสอบทางเข้า-ออก เพื่อป้องกันทรัพยากรสารนิเทศหาย

สวัสดีคะสมาชิกชาว blog@CL ทุกท่าน
ตามที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) งานตรวจสอบทางเข้า-ออกเพื่อป้องกันทรัพยากรสารนิเทศหาย จากประเด็นที่คุยกันได้ข้อสรุปและแนวทางแก้ไข รายละเอียดดังแนบไฟล์มาคะ :D Lib_CoP

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark