blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

วันการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ K sharing day

บังเอิญ ไปเจอข้อมูลมา เลยนำมาฝากกันค่ะ

วันการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ K sharing day PDF Print E-mail
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจัดโครงการ
วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ K sharing day ขึ้นในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2553
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความเข้าใจในด้านการจัดการ
ความรู้ในองค์กรและเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานในสถาบันนำผลสำเร็จของ
การดำเนินการการจัดการความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและสามารถนำความ
รู้ที่ได้ภายในงานไปปรับใช้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานได้การจัดให้มีงาน 2 วัน โดยมีกิจกรรมดังนี้
- จัดบูธให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ของหน่วยงานในสถาบันฯ
- มีบอร์ดแสดงผลการดำเนินการด้านการจัดการความรู้ของหน่วยงานในสถาบันฯ
- จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของสายวิชาการและสายสนับสนุน
- มอบรางวัลผู้ชนะเลิศในการประกวด Weblog การจัดการความรู้

โครงการการจัดการความรู้ในองค์กร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ K sharing day จะจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่
20-21 พฤษภาคม 2553 ณ ลานชั้น 1 และชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
** มีการแจกของที่ระลึกผู้เข้าร่วมงานด้วยค่ะ

ข้อมูลเพิ่มเติม :
โครงการการจัดการความรู้ในองค์กร “วันการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ K sharing day”
http://www.kmitl.ac.th/upload/K_sharing_day1.pdf

โครงการ “ประกวดหัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเว็บบล็อก การจัดการความรู้สถาบัน”
http://www.kmitl.ac.th/upload/K_sharing_day2.pdf

โครงการ “ประกวดเว็บบล็อก การจัดการความรู้สถาบัน”
http://www.kmitl.ac.th/upload/K_sharing_day3.pdf

ที่มา:http://www.50years.kmitl.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=147:-k-sharing-day

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark
  • ไปรับของที่ระลึกกัน น้องต้อย 555 อ่านจนจบรู้เรื่องมั่ง ไม่รู้เรื่องมั่ง แต่ที่แน่ ๆ มีของที่ระลึกแจกสำหรับผู้ร่วมงานด้วย ไปกันเนอะ …

  • ซะงั้น ๆ แต่ก็น่าสนเนอะ…555