blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มแคแสด

งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง
ประจำเดือนกรกฏคม 255
6

ผลการตรวจประจำเดือนกรกฏคม 2556

คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้  90  คะแนน  คิดเป็นร้อยละได้  75   ระดับเกณฑ์
การประเมินได้ ดี

ข้อเสนอแนะ
Suggestion

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark
  • ขอนิดนึงนะคะวันที่ตรวจ25 ก.ค.56ใช่ไหมคะ ทำไมข้อเสนอแนะบางข้อของเดือน มิ.ย.ได้ปรับปรุงไปแล้วยังมีอยู่ในเดือน ก.ค.คะ เช่นเก้าอี้ที่เกินมาตรฐาน สายโทรศัพท์กับสายแลนก็เก็บเองค่ะ