blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

สถานภาพหนังสือห้องสมุดคณะไอที

ด้วยห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการขยายชั้นหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ แต่เนื่องจากชั้นหนังสือไม่เพียงพอ จึงใช้วิธีตรวจสอบหนังสือปีเก่าและไม่มีการใช้งาน แยกออกมาจากชั้นหนังสือเก็บไว้ในเคาน์เตอร์บรรณารักษ์ตอบคำถามฯ ชั้น 2 เพื่อให้สามารถขยายชั้นได้เพียงพอ และได้ปรึกษากับพี่ศรีไพร เกษดี (ผู้ประสานงาน) ขอกำหนดสถานภาพหนังสือดังกล่าวเป็น E = Store room จำนวน 287 เล่ม ซึ่งถ้าสืบค้นในฐานข้อมูลแล้วพบสถานภาพดังกล่าว ช่วยแนะนำผู้ใช้บริการด้วยนะคะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
 • เพิ่มเติมค่ะ..ช่วงนี้กำลังสำรวจหนังสือภาษาต่างประเทศ พอเห็นคำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบความถูกต้องในการจัดชั้น (ตัวบ่งชี้ที่ 3.11)ภายในเดือนพฤษภาคม ก็ชักร้อน ๆ หนาว ๆ เพราะช่วงสำรวจไม่ได้ปิดบริการ มีการใช้งานและนำหนังสือออกมาแก้ไขด้วย จะพยายามทำให้เรียบร้อยก่อนกรรมการมาตรวจค่ะ..

 • รับทราบค่ะ

 • ขอบคุณนะคะ ที่แจ้งให้ทราบ ไม่งั้นจะงงกันอีกนะคะเนี่ยะ…

 • ขอบคุณค่ะที่แจ้งข่าว สำหรับการตรวจชั้นหนังสือ ในปีการศึกษา 2552 งานบริการแต่ละห้องสมุดน่าจะมีความพร้อมกว่าทุกปี เพราะแต่ละคณะได้มีการสำรวจหนังสือประจำปี สำหรับห้องสมุดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ปีก็พร้อมกว่าปีที่แล้ว ซึ่งปีที่แล้วมีการขนย้ายหนังสือคณะเกษตร คะแนนที่ได้ ก็เลยตกมากๆ และที่สำคัญได้เพิ่มบรรณารักษ์ห้องหนังสือทั่วไปช่วยตรวจสอบการจัดเรียงค่ะ

 • ขอบคุณนะคะ ไม่ได้อยู่งานบริการ พออ่านแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มมาอีก 1 สถานภาพ แต่ว่าถ้าจะให้เข้าใจมากกว่านี้ อยากให้ขยายความ E = Store room เพิ่มอีกสักหน่อยค่ะ ว่าหมายถึงอะไร

 • ตอนแรกที่เจอ Status นี้ก็สงสัยค่ะว่าเอาไปทำอะไร พี่ศรีไพรบอกว่าเตรียมไว้สำหรับหนังสือคณะเกษตรที่ย้ายมาไม่ได้นำขึ้นชั้น ประมาณว่าจะมีห้องเก็บ แต่ก็ไม่ได้ใช้ ไอทีเลยขอใช้น่ะค่ะ ส่วนใน Millennium ไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าใช้ภาษาไทยว่าอะไร เพราะเท่าที่สืบค้นจะปรากฎว่า “Store room”

 • e เป็นอักษรย่อใน Millennium ที่เป็น Status (สถานภาพ)ของ Store room (ห้องเก็บของ) ค่ะ เหมือน ตัว d ก็เป็นอักษรย่อของ On display (กำลังจัดแสดง) s เป็นอักษรย่อของ On search (กำลังค้นหา) แต่ถ้าเราลองสืบค้นใน WebOPAC ก็จะขึ้นคำเต็มค่ะ เช่น Store room เป็นต้น

 • ขอบคุณน้องอุ้ม กะ น้องนา นะคะ ได้รู้เพิ่มอีกหลายตัวด้วย กำไรจริง ๆ 555