blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

เก็บมาฝากจากห้องสมุดม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

ศึกษาดูงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556* การนำชมมี Presentation สวยงาม ผู้อำนวยการมาต้อนรับและอธิบายส่วนต่าง ๆ ของห้องสมุดและมีผู้จัดการ Eco Library อธิบายการทำงาน การจัดกิจกรรม ผู้ดูแลเรื่องระบบสารสนเทศ IT Support อธิบายโปรแกรมสนับสนุนการให้บริการ การใช้บริการ และการทำงานต่าง ๆ

* มีระบบยืมหนังสือให้อาจารย์และนักวิจัย

*ให้ยืม Laptop และ Tablet

*มีระบบการจองทรัพยากร on demand (ตามความต้องการ) ของผู้ใช้บริการ

*นักศึกษาแต่ละคณะมีส่วนร่วมกับห้องสมุด เช่น นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ร่วมเดินแบบในงานเปิดห้องสมุด ECO หรือนักศึกษาที่ต้องการแสดงดนตรีในสวนก็สามารถติดต่อกับห้องสมุดเพื่อจัดแสดงได้

*ห้องสมุดประหยัดพลังงาน เล็งเห็นความสำคัญโดยการให้ความรู้ มีการจัดการแข่งขันประหยัดพลังงาน โดยติดตั้ง monitoring ให้รางวัลเป็นแรงจูงใจ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันที่บ้านด้วย

*มีการจัดการเรื่องทรัพยากร Reuse Reduce และ Recycle

*มีวิธีจัดการกับหนังสือเก่า โดยทำ Zoning นำหนังสือใหม่บริการที่ชั้นล่าง และหนังสือเก่าอยู่ชั้น 3 ถ้าเก่ามาก อยู่ชั้นปิด

*มีวิธีการจัดเก็บหนังสือ ทรัพยากรอื่น ๆ โดยการปิดพื้นที่ ให้ยืมในพื้นที่นั้น ๆ ลดการหายของทรัพยากร ผู้ปฏิบัติงานจัดชั้นไม่ยุ่งยาก มีพื้นที่บริการจำนวนน้อยคน ลดการทำงานและเพิ่มเวลาไปทำกิจกรรมอื่น

*ติดเซนเซอร์ที่ไฟฟ้า เมื่อไม่มีการใช้งาน ไฟจะหรี่ มีที่นั่งแบบใช้ไฟฟ้าแบบเชือกกระตุก เปิดเมื่อใช้ และโต๊ะอ่านเดี่ยวเปิดโคมเมื่อใช้งาน (และลดการใช้เสียง พูดคุยกันแบบโต๊ะนั่งกลุ่ม ได้อีกด้วย)

*กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเน้น

1. เรียนรู้ตลอดชีวิต เด็ก ผู้ใหญ่ การใช้ชีวิต

2.พึ่งพาตนเอง ระบบจินดามณี

3. เรียนรู้การประหยัดพลังงาน


*การจัดพื้นที่ ECO-Library

1.Tree of knowledge วางหนังสือไม่ใช่วิชาการ

2.Kid s reading space ห้องเด็ก ไม่เกิน 15 นิทาน ภาพ การ์ตูน สารานุกรม

3.Alumni space ห้องศิษย์เก่า หนังสือแนะแนวการศึกษา

(ด้านหน้าทำจากตู้บัตรรายการ ตอนนี้ไม่ได้ใช้งานแล้ว ดึงดูดความสนใจได้ดี)

(ไม่ลืมผู้สนับสนุน)

(ภาพร่างของวัสดุต่าง ๆ ที่นำมาจัดใน Eco Library)

(ต้นไม้หนังสือ จัดวางหนังสือไว้ทั้งด้านนอก และมีโพรงอยู่ด้านในด้วย)

(Kid’s Reading Space)

(Alumni space)

*การสมัครสมาชิกสำหรับศิษย์เก่า และบุคคลภายนอก

บริจาค 200 ยืมกลับบ้านได้ เป็นสมาชิก 1 ปี ยืมได้ 1 สัปดาห์

*หนังสือให้โค้ดสี ไม่ใช่วิชาการ ตัดส่วนจากหนังสือทั่วไป เมื่อเริ่มเก่าเข้าโครงการห้องสมุดชุมชน


*หนังสือสัจจะ คือ ความซื่อสัตย์ในการยืม ฝึกจิตสำนึก

*ขายหนังสือมือสอง เงินเข้าโครงการ

*หนังสือแจก คือหนังสืออภินันทนาการ

*กิจกรรมส่งเสริม นำ สคส. เป็นสมุดฉีก กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก แฟนพันธุ์ eco lib แนะแนว  มีกิจกรรมที่ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ เมื่อเสร็จแล้วนำมาวางขาย นำเงินไปใช้ในโครงการห้องสมุดเพื่อประชาชน

*ห้องสมุดในสวน

1.จัดหนังสือและนิทรรศการในสวน ขายอาหารว่าง กาแฟ คัดจากหนังสือบริจาค ประหยัดไฟฟ้าเนื่องจากอยู่ด้านนอกอาคาร

2.จัดประกวดออกแบบ ห้องสมุดในสวน บอกชื่อต้นไม้ด้วย มีภาพ+ชื่อภาษาอังกฤษ สวนแนวตั้ง น้ำตก เลือกต้นไม้ดูแลง่าย

3.จัดดนตรีในสวน ทุกแนวเพลง

4. งานประติมากรรม นวนิยาย วารสาร

(ที่ดักหนู)

งาน IT Support

*ระบบสำนักงาน อิเล็กทรอนิกส์ e-office ทั้งการทำงานของพนักงาน

Innopac RFID เครื่องพิมพ์ ไฟร์วอลล์ บริการจองใช้เครื่องคอม เรียกใช้ไฟล์ข้อมูล

ระบบค้นฐานข้อมูลจาก 27 ฐาน ระบบอบรมฐานข้อมูลเหมือนจองคิวหนัง ระบบการยื่นคำขอออนไลน์

การส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ เว็บบอร์ด ระบบแบบขอใช้ไฟล์ สารบัญ อิเล็กทรอนิกส์

*IT request ลดขั้นตอนการทำงาน ระบุปัญหา เก็บปริมาณงานได้ สามารถเห็นสถานภาพขั้นตอนการทำงาน

*ระบบคำขอบริการ รับคำร้อง

*ระบบประกันคุณภาพ ลด กระดาษ อิเล็กทรอนิกส์ อัพโหลดเป็น ไฟล์

*ระบบ เก็บข้อมูล พัฒนา บุคลากร

*ระบบบันทึกเวลา finger scanแจ้งผลกลับได้ด้วย

*ปฏิทินกิจกรรม แต่ละโครงการลงกิจกรรมที่จะจัด รวมกันทำให้เห็นแผนการทำงานร่วมกัน

*ระบบลงคะแนน การตัดสินใจร่วมกัน e-idea

*ระบบแก้ไขรายงานการประชุม ให้แก้ไขในระบบ ประหยัดเวลา

*ระบบ จินดามณี ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีโมดูลที่จำเป็นต้องใช้ ครบถ้วน เหมือน Innopac
แต่ใช้ภาษาเพิร์ล

สุกัญญา  ดำชมทรัพย์
รายงาน

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark