blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

รายงานการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาสำหรับบุคลากร ประจำปี 2557

1. สิ่งที่ท่านพบเห็นที่น่าสนใจและประทับใจ
1. ศึกษาดูงาน งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
มีการทำงานเป็นทีม และมีการรวมหน่วยงานไว้เพียงจุดเดียว มีการรวบรวมบุคลากรในด้านการผลิตสื่อ
มีห้องแปรสัญญาณโดยนำเทปเก่ามาบันทึกใหม่ มีห้องบันทึกเสียง มีห้องสตูดิโอ มีการถ่ายวีดีโอ ถ่ายภาพนิ่ง
มีการถ่ายทอดสัญญาณเทเบิ้ลทีวี ภายในและภายนอก โดยมีการควบคุม ในมหาวิทยาลัยเอง พร้อมมีหน่วยแต่งตัว แต่งหน้า จัดฉาก ถ่ายทอดสดทั้งในและนอกสถานที่ ในห้องวีดีทัศน์ทุกคนมารวมตัวกัน และทุกคนมีคอมพิวเตอร์ประจำตัว สามารถดูภาพที่กำลังส่งสัญญาณถ่ายทอดออกไปได้ เมื่อมีปัญหา หรือข้อบกพร่องอะไรสามารถปรึกษาและแก้ไขร่วมกันได้ทันที

เรื่องทั่วไป เช่น สภาพบ้านเมือง การเดินทาง วัฒนธรรม
มองเห็นสภาพชนบทได้อย่างชัดเจนทั้งสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ทั่วไป และถนนหนทางจะเห็นว่า
ยังเป็นถนนลูกรังอยู่ รถโดยสารส่วนใหญ่ยังต้องใช้รถที่ติดแอร์แบบธรรมชาติ อย่างรถอีแต๋นอยู่ ตามข้างทางมีการเลี้ยงหมู เลี้ยงวัว เลี้ยงควาย แบบปล่อยหากินเองตามธรรมชาติ แต่ที่น่าสนใจเห็นจะเป็นผู้หญิงของประเทศลาว คนทำงานแต่งกายเรียบร้อย ใส่เสื้อสีเรียบๆใส่ผ้าซิ่นมาทำงานและมาติดต่อราชการ ถือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของประเทศลาว ส่วนนักศึกษาผู้หญิงใส่เสื้อเซิ๊ตสีขาวฝ่าหน้าแบบพอดีตัว ไม่ตึงและรัดตัวจนเกินไป สวมใส่
ผ้าซี่นก็ใส่ไม่สั้นเลยเข่าลงไป ผิดกับนักศึกษาของประเทศไทยใส่เสื้อตึงแทบปริ กระโปรงสั้นแถมฝ่าขึ้นอีก

2. ประเด็นที่เห็นว่าน่าจะนำมาปรับใช้กับการทำงาน
ศึกษาดูงาน ด้านงานบริการ
มีการจัดโต๊ะสำหรับอ่านเป็นสัดส่วน และโปร่ง โล่ง สะดวกในการดูแลผู้เข้าใช้บริการ มีห้องน้ำ
แต่ละชั้นทั้งหัว – ท้าย ของแต่ละชั้นของตึก มีการทำงานแบบทดแทนกันได้ และมีการเวียนงานกันทุกหน่วยงาน
ในฝ่ายทุกๆ ครึ่งวัน

เรื่องทั่วไป เช่น สภาพบ้านเมือง การเดินทาง วัฒนธรรม
สำนักหอสมุดกลางน่าจะนำวัฒนธรรมการแต่งกายแบบไทยๆ มาใช้เป็นสัญลักษณ์ประจำสำนักฯ ของเราเอง โดยเน้นวัฒนธรรมแบบไทยๆ ไม่ตามกระแสนิยม แบบตะวันตกเพื่อเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลังๆ.

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark