blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

สรุปการจัดกิจกรรม KS-Time เรื่อง การนำข้อมูล Export จากโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ช่วยงานจัดเรียงฯ

ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2557  มีการกิจกรรม KS-Time ครั้งสุดท้ายของปีนี้ขึ้น
โดยมีคุณศรีไพร เกษดี และคุณอัญชลี พิจารณา เป็นคุณกิจ คุณสุปราณี สอนเจริญ รับหน้าหน้าที่เป็นคุณอำนวย
โดยคุณศรีไพรได้กล่าวเกริ่นนำที่มาของเรื่องและคุณอัญชลีได้อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติโดยการเปิดโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติสาธิตให้ดู
ช่วงท้ายมีการสอบถามและแลกเปลี่ยนความรู้ รายละเอียดติดตามได้ตามเอกสารแนบ
https://drive.google.com/file/d/0B9nS3JUKeIpPOG4yV3VCUkdNWG8/edit?usp=sharing

สุกัญญา ดำชมทรัพย์
คุณลิขิต

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark