blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

บ๊ายบาย Windows 7! ไมโครซอฟท์ยกเลิกการสนับสนุนอย่างเป็นทางการ

สำหรับ ประเทศไทย ถือว่าไวมาก เพราะบางองค์กร บางหน่วยงาน พึ่งได้ปรับเปลี่ยนการใช้งานจาก Windows XP มาหยกๆ
หากเครื่องคอมพิวเตอร์บ้านใครที่เป็น Windows 7 ฟังทางนี้ มีรายงานอัพเดทล่าสุดจากเว็บไซต์ cnet เกี่ยวกับ Windows 7 ว่าตอนนี้นั้น Microsoft ได้ยกเลิกการสนับสนุน Windows 7 (บริการสอบถามและแก้ไขปัญหาฟรี) แล้วแต่วันที่ 13 มกราคมนี้เป็นต้นไป

นั้นหมายความว่า คุณยังสามารถใช้งาน  Windows 7 ได้เป็นปกติแต่หากเครื่องคอมพิวเตอร์ ของคุณเจอปัญหาการใช้งานอะไรเกี่ยว Windows 7 คุณจะไม่ได้รับคำแนะนำอะไรจากไมโครซอฟท์อีกและหากยังไม่มีการยังตีมึนใช้งาน Windows 7 คุณก็ไม่ได้ใช้จะสิทธิ์ในการใช้งานคุณสมบัติใหม่ๆ จากไมโครซอฟท์
ส่วนหนึ่งของการยุติบทบาทในครั้งนี้นั้นอาจจะเป็นการผลักดันให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนมาใช้ Windows 8 แทนนั้นเอง นั้นหมายความว่าตอนนี้นั้นมีผู้ใช้งานบางส่วนที่เริ่มเปลี่ยนมาใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 8 บ้างแล้ว หากใครยังพอจำกันได้นั้น Windows 7 ได้เปิดตัวเมื่อปี 2009 และสามารถขายได้กว่า 100 ล้านชุดภายใน 6 เดือนเรียกว่าเป็นระบบปฏิบัติการที่ฮอตที่สุด สำหรับในปัจจุบันนั้นยอดของการใช้งาน Windows 7 ยังคงเกินครึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของเครื่องคอมพิวเตอร์จากทั่วโลก

ที่มา: globalnews

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark