blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

CoP ชุมชนนักปฏิบัติ งานเทคนิค เรื่อง การจัดหาทรัพยากรสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ #2

วันนี้ เราพบกันอีกครั้งนะคะ .. CoP ครั้งที่ 2/2558 ของงานเทคนิค (พัฒนาฯ) ยังคงเป็นเรื่องของการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ และขั้นตอนการจัดหาฯ  CoP ครั้งที่ 2 นี้ เป็นขั้นตอนการจัดหา กรณี การต่ออายุฐานข้อมูลออนไลน์ฐานเดิมที่เคยบอกรับไว้แล้ว ขั้นตอนก็จะน้อยลงกว่า การบอกรับฐานใหม่ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ค่ะ

CoP-Acq-2-2558

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark