blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

ระบบเคเบิ้ลทีวี ตอน 2

15 ช่องสัณญาณนั้น เราสามารถดูรายการอะไรได้บ้าง

เราได้คัดสรรแต่รายการที่ดีๆทั้งนั้นนะครับ

(รับรองว่าไม่มีรายการเกี่ยวกับการขายยาต่างๆ

ที่พิธีกรแต่งตัวหวาดเสียวมากๆๆๆๆ จนทำให้เราลืมสรรพคุณของตัวยาไปเลย)

ช่องสัณญาณที่ 1 รายการช่อง 3

ช่องสัณญาณที่ 2 รายการช่อง 5

ช่องสัณญาณที่ 3 รายการช่อง 7

ช่องสัณญาณที่ 4 รายการช่อง 9

ช่องสัณญาณที่ 5 รายการช่อง 11

ช่องสัณญาณที่ 6 รายการช่อง THAI PBS

ช่องสัณญาณที่ 7 รายการช่อง NATION

ช่องสัณญาณที่ 8 รายการช่อง ไทยรัฐ

ช่องสัณญาณที่ 9 รายการช่อง TRUE VISIONS (สามารถเปลี่ยนช่องได้)

ช่องสัณญาณที่ 10 รายการช่อง BANG

ช่องสัณญาณที่ 11 รายการช่อง GTH

ช่องสัณญาณที่ 12 รายการช่อง MONO

ช่องสัณญาณที่ 13 รายการช่อง PPTV

ช่องสัณญาณที่ 14 รายการช่อง WORK POINT

ช่องสัณญาณที่ 15 รายการจากเครื่องเล่น BLU – RAY (สามารถเลือกแผ่นได้)

รายการต่างๆ จากชุดควบคุมระบบเคเบิ้ลทีวีนี้สามารถลิ้งค์ไปยังอีก 4 จุด

  1. จุดรับชมโทรทัศน์ผ่านสัณญาณดาวเทียม
  2. จุด TV, DVD, พร้อมหูฟังภายในห้องบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ 40 เครื่อง
  3. จุดห้องฉายภาพยนต์มินิเธียเตอร์ 30 ที่นั่ง
  4. จุด VDO WALL ชั้น 1

ดีไหมครับ แต่บางครั้งเราก็ต้องพบเจอกับปัญหาและอุปสรรค

อุปสรรคที่ว่าคืออะไร และจะแก้ไขอย่างไร

ไว้มาคุยตอนหน้าเป็นตอนจบแล้วนะครับ

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark