blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

ขอเชิญสมัครเรียนคอร์สสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรห้องสมุด

ขอเชิญสมัครเรียนคอร์สสนทนาภาษาอังกฤษ กับอาจารย์ณกรณ์ บุญฤทธิ์
เดือนกรกฎาคม ทุกวันอังคาร ช่วงบ่าย เริ่มเรียนวันที่ 7 ก.ค. 58 ค่ะ

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark