blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

ก่อน-หลังการปฏิบัติ

เรียน พี่ๆเพื่อนๆชาวblogที่เคารพ

เพื่อนๆที่ทำหนังสือคำสอนหลวงพ่อจรัญได้เมล์มาหาให้ช่วยประชาสัมพันธ์เวปไซด์

http://www.fwd-goodness.com/free-webboard/9/36.html

แจกหนังสือคำสอนของหลวงพ่อจรัญครับ

ตอนแรกตั้งใจจะแจกหนังสือให้กับผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมวันที่ 27 พ.ค.

แต่ไม่ทันจึงขอติดทุกท่านไว้ก่อนครับ

สำหรับผู้ที่จะปฏิบัติที่บ้าน มีบทสวดตอนกราบพระ(ก่อนการปฏิบัติ)

กับบทสวดแผ่เมตตาและบทอุทิศส่วนกุศล(หลังจากปฏิบัติเสร็จแล้ว)

 

ก่อนการปฏิบัติ บทกราบพระ

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ(กราบ)

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ(กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ(กราบ)

มาตา ปิตุคุณัง อะหังวันทามิ(กราบ)

ครูอุปัชฌาย์ อาจาริยะคุณัง อะหังวันทามิ(กราบ)

 

หลังปฏิบัติ บทแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศล

 

บทแผ่เมตตา (นั่งในท่าสมาธิเอาจิตไว้ที่ลิ้นปี่ ยังหลับตาอยู่ พยายามจำให้ได้นะครับ)

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
อะเวรา จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อัพยาปัชฌา จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อนีฆา จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

 

บท อุทิศส่วนกุศล (นั่งในท่าพับเพียบเลื่อนจิตไว้กึ่งกลางหน้าผาก ยังหลับตาอยู่)

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า

ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุข

อิทัง เม ครุปัชฌายาจะริยานังโหตุ สุขิตา โหนตุ ครุปัชฌายาจะริยา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า

ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า    จงมีความสุข

อิทัง สัพพะ เทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง

ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข

อิทัง สัพพะ เปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข

อิทัง สัพพะ เวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง

ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข

อิทัง สัพพะ สัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา

ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จ แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง

ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark
  • ขอบคุณพี่อ๊อดกับคุณสายใจด้วยนะครับ ที่สอนการใช้ตัวคั่นหน้าให้

  • พี่ปื๊ด อย่าลืมขอหนังสือมาเผื่อไว้ที่ห้องสมุดด้วยนะคะ จะได้ยืมอ่านกันได้ทั่วถึง

  • มิเป็นไรเจ้าค่ะ แบ่งปันความรู้ สู่กันและกันจ้า