blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

ไปศึกษาดูงาน 5ส ที่ NOKPCT

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553  ได้ไปศึกษาดูงาน 5ส ที่ NOK Precision Component (Thailand) Ltd.  จัดโดยส่วนประกันคุณภาพและบริหารองค์ความรู้  สำนักงานอธิการบดี สจล.(รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท NOKPCT ได้เขียนไปแล้ว ในเรื่องไปศึกษาดูงาน KM ที่ NOKPCT เมื่อ 22 ก.ค.53)

NOKPCT ทำ 5ส  โดย

 • กำหนด 5ส เป็นนโยบาย คือ “นำกิจกรรม 5ส มาประยุกต์ใช้ในทุกหน่วยงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต”  ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ข้อ ของนโยบาย
 • กำหนด 5ส เป็นวัฒนธรรมองค์กร คือ “รักษาความสะอาดและพร้อมใช้งาน ด้วยหลักการ 5ส”  ซึ่งเป็น 1 ใน 10 ข้อ ของวัฒนธรรมองค์กร
 • ทำ 5ส โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มผลผลิต  โดยใช้หลัก PQCDSME

                 P-Productivity    ผลผลิตเพิ่มขึ้น

                Q-Quality                คุณภาพของสินค้าดีขึ้น

                C-Cost                      ค่าใช้จ่ายลดลง

               D-Delivery              ส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ตรงตามเวลา

               S-Safety                    พนักงานได้รับความปลอดภัยจากการทำงานมากขึ้น

               M-Moral                  พนักงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงานที่ดีขึ้น

               E-Environment    สภาพแวดล้อมในองค์กรดีขึ้น

 • คำขวัญ 5ส  “ทำ 5ส เป็นนิสัย เพื่อมุ่งไป TPM
 • คณะกรรมการ 5ส  แบ่งเป็น 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายตรวจประเมิน ฝ่ายประชาสัมพันธ์  และฝ่ายพัฒนาและยกระดับ
 • มีกลุ่มกิจกรรม (Small Group Activity : SGA) โดยทุกคนในองค์กรจะต้องเป็นสมาชิกของ SGA  มีจำนวน 60 กลุ่ม และทุกกลุ่มต้องจัดทำ Portfolio 5ส ของกลุ่ม
 • มีการกำหนด 5ส ไว้ใน Job Description ของพนักงานทุกคน =  เป็นงานประจำ
 • จัด Big Cleaning Day ปีละ 2 ครั้ง  ในเดือนมิถุนายน และธันวาคม
 • ส-สะดวก  เน้นการใช้ Visual Control
 • 5S Success Factors

                      1.  ภาวะผู้นำ

                     2.  ภาวะผู้ตาม

                    3.  การสร้างระบบที่เข้มแข็ง โดยใช้หลัก 1S3E                                     

                         (System, Exercise, Experience, Expert)

                    4.  การสร้างมาตรฐาน

 

 

 

 

 

 

 มีภาพถ่ายมาฝากค่ะ

เคาน์เตอร์ต้อนรับ และจอคอมพิวเตอร์ประชาสัมพันธ์

ป้ายบอกชื่อห้องประชุมและผู้รับผิดชอบ และจออิเล็กทรอนิกส์บอกการใช้ห้อง ป้ายประชาสัมพันธ์ในศูนย์การเรียนรู้

ป้ายประชาสัมพันธ์ในศูนย์การเรียนรู้

ป้ายบอกการระงับอัคคีภัย

กำหนดจุดวางถังขยะ และการแยกขยะ

ห้องน้ำสะอาด

ผังสวิทซ์ไฟแสงสว่าง

ป้ายบอกเลขกำกับสิ่งของ เช่น รั้ว ปลั๊กไฟ

 

แผนผังหนังสือ และสื่อยอดฮิตประจำเดือน
 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
 • สวย สะอาด เป็นระเบียบจังเลยค่ะ

 • อิอิ จะเป็นไปได้มั๊ยคะ ที่พวกเราชาวหอสมุดกลางจะได้ไปดูงาน 5ส ที่นี่บ้างน่ะค่ะ จะได้ไปเติมไฟในการทำ 5ส น่ะค่ะ

 • เห็นด้วยค่ะน้องเล็ก เนื่องจากนานแล้วที่เราไม่ได้ไปดูงาน 5 ส ที่เคยไปนานนนนนนนมาแล้ว หลังจากที่เราเคยไปดู ก็จะมีพี่ๆ น้อง ๆ ที่เข้ามาทำงานใหม่ ไม่เคยได้ดู ไม่เคยได้ศึกษา อาจจะยังไม่มีไฟ(ตัวอย่าง)ในการทำ ก็เลย ห่างๆ หายๆ การทำ 5 ไปนานนนนเลยหน่ะค่ะ..อิอิ

 • ปราณี โปรดหาหน้าตามาใส่ด้วย พี่นึกว่า พี่ปราณีซะอีก (ถ้าน้องต้อยไม่เรียกว่าน้องเล็ก นึกไม่ออกนะเนี่ย) 5555

  และก็เห็นด้วยนะคะ ว่าน่าจะมีการจัดไปดูกิจกรรม 5ส ที่อื่นบ้าง .. แม้ว่าจะเคยดูแล้ว แต่ดูอีก ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะคะ … เพื่อกระตุ้นเตือน และเป็นแนวความคิดในการนำมาประยุกต์ใช้กับเรา ชาวสำนักหอสมุดกลางน่ะค่ะ … ทุกอย่างจะสำเร็จได้ก็ต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจกัน … เห็นด้วยหรือเปล่าคะ