blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

ยินดีต้อนรับผู้บริหารคนใหม่

คำสั่งสถาบันฯ ที่0031/2553 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง อาจารย์กษมพงศ์ พงษ์ชมพร ผู้ช่วยอธิการบดี อ่านเรื่องตอนแรกก็เข้าใจผิดค่ะ คิดว่ามีรองผู้อำนวยการลาออก (เพราะมีคำว่า “แทน”) ยินดีต้อนรับค่ะ ..ใครยังไม่เคยเห็นเข้าดูได้ที่ http://www.kmitl.ac.th/about.main.php?page=admin3

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
 • ยินดีต้อนรับผู้บริหารคนใหม่..เช่นกันค่ะ
  ได้เคยเห็นตอนทำชั้นลอยบริเวณโถงบ้างแล้ว
  และวันก่อนก็ได้พบตัวจริงแล้วค่ะ..(พอดีท่านมาดูแลเรื่องการซ่อมแอร์บริเวณโถงชั้น 1 หน่ะค่ะ)

 • ขอแสดงความยินดีกับท่านและยินดีต้อนรับสู่สำนักหอสมุดกลางด้วยครับ
  และขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ
  เรื่องการแต่งตั้งรักษาการรองอธิการบดีด้วยครับ

  ด้วยความเคารพ
  จตุพร