blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

เราเป็นมนุษย์หรือเป็นคน?

วันนี้มีเรื่องน่าสนใจ ที่คิดอยู่สักพักว่าจะลงดีไหมแต่คิดไปแล้วก็เลยนำมาลงให้อ่านกันเล่นๆนะครับ จะได้รู้ว่า เราเป็นอะไรกันแน่

คำว่า “มนุษย์” กับ “คน”นั้นมีความหมายไม่เหมือนกัน ถ้าเราเข้าใจคำทั้งสองนี้แล้วเราก็จะรู้จักว่าเรานั้นเป็นคนหรือเป็นมนุษย์กันแน่.
คือคำว่า “คน”หมายถึง “สัตว์ชนิดหนึ่งของโลก” ที่ทำอะไรๆไปตามสัญชาตญาณที่มีมาแต่กำเนิด เช่นไม่รู้จักใช้สติปัญญา ,ไม่รู้จักควบคุมตัวเอง ,ชอบใช้กำลังในการแก้ปัญหา , ไม่รู้จักความกตัญญูกตเวที, ไม่รู้จักกริยามารยาทที่ดี, สมสู่กันตามความรู้สึกเฉพาะหน้า, ไม่มีความเมตตากรุณา, เป็นต้น ถ้าสัตว์ชนิดที่มีลำตัวขนานกับโลกก็เรียกว่าสัตว์เดรฉาน แต่ถ้าตั้งตรงก็เรียกว่า “คน”.

คำว่า “มนุษย์”หมายถึง “ผู้มีใจสูง” คือมีใจสูงกว่าสัตว์ หรือสูงกว่าคน เพราะมีคุณธรรมของความเป็นมนุษย์ ซึ่งคุณธรรมของความเป็นมนุษย์นั้นก็ได้แก่ความกตัญญูกตเวที, ความมีเมตตากรุณา, ความสำรวมในกาม,การมีกิริยามารยาทดีงาม, การรู้จับควบคุมตัวเอง, และรู้จักใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหา เป็นต้น .

คนนั้นเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่มีสมองในการคิดได้ดีว่าสัตว์เดรฉาน จึงสามารถพัฒนาจิตใจให้สูงกว่าสัตว์เดรฉานขึ้นมาเป็น “สัตว์ประเสริฐ”ที่เรียกว่ามนุษย์ได้ แต่ถ้ามนุษย์ไม่มีคุณธรรมและมีจิตใจต่ำ ก็มีค่าเท่ากับเป็น “คน”ที่เป็นเพียงสัตว์ธรรมดาๆชนิดหนึ่งของโลกเท่านั้น.

เราจึงควรสำรวจตัวเองว่าเรานั้นเป็น “คน” หรือเป็น “มนุษย์” กันแน่ ถ้ามีใจสูงก็เป็นมนุษย์ได้ แต่ถ้ายังมีจิตใจต่ำคือทำอะไรๆไปตามสัญชาตญาณ ไม่รู้จักควบคุมตัวเอง ไม่รู้จักใช้สติปัญญาก็มีค่าเท่ากับเป็น “คน” ที่เหมือนกับสัตว์เดรฉานทั่วๆไปนั่นเอง.

เป็นไงครับพอจะนึกออกยังว่าเราจัดอยู่แบบไหน

ในสถานที่ต่างๆเช่นที่ทำงานก็จะประกอบไปด้วย ทั้ง 2 ประเภทนะครับ มีทั้งคนช่างสงสัย มนุษย์เจ้าปัญหา คนปากดี คนดีแต่พูด คนเก่ง คนดี สารพัดปนเปกันไป

ไม่ว่าจะจัดอยู่ในแบบไหนก็อย่าลืม รับผิดชอบเรื่องของตนเองก่อนนะครับ เรื่องชาวบ้านอย่าไปยุ่งให้มากนัก เดี๋ยวจะเป็น คนที่สังคมไม่ต้องการ ทำอะไรก็ให้แต่พอดี ที่เรื่องดีๆนะทำไปเถอะครับ แอบหวังอยู่เหมือนกัน ให้เอียงไปอยู่ทาง มนุษย์มากกว่า คน ทุกๆเรื่องควรอยู่แต่พอดีๆ  เรื่องที่เล่นๆก็ควรที่จะเป็นเรื่องเล่นๆ จบแค่ันั้น ไม่ควรไปต่อเติมให้จริงจังหรือจนเกิดการเสียหาย ส่วนเรื่องที่จริงจังก็ควรที่จะจริงจังกับมันด้วย ส่วนตัวผมตอนนี้ พยายามให้ตัวเอง เอียงไปด้านที่เป็นมนุษย์มากกว่าเป็นคน   พยามจะรับผิดชอบทุกๆเรื่องๆพูดออกไปและยุติธรรมที่สุด ทำดีไว้แค่ตาย….ไม่มีใครดีไปเสียทุกๆอย่างหรอกครับแต่อยากให้เลือกทำสิ่งที่ดีมากกว่า
*********************

ที่มา http://xchange.teenee.com/index.php?showtopic=54639

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark
  • Not the best but better ใช่รึเปล่าคะ

  • คำว่าคน ยิ่งคนยิ่งเละ เป็นมนุษย์ดีกว่าอย่าคิดมากสังขารคือสังขาร เอาใจเป็นที่ตั้ง และบอกกับทุกคนว่า จงเป็นสุข

  • สงสัยจะได้เป็นลูกครึ่งมังคะ..เพราะ ปกติ ก็เป็นมนุษย์ อยู่ดี ๆ บางครั้ง บางอารมณ์ ก็กลายเป็นคนไปซะงั้น