blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

สรุปประชุมหารือการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในสถาบัน

สรุปประชุมหารือการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในสถาบัน 

ประจำปี พ.ศ. 2553 

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 

เวลา 09.00 น. – 10.35 น. ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7

สำนักงานอธิการบดี อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

…………………………………………………………………………………………………………

          ตามที่ผมนายประพันธ์ สังข์ทองงาม ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมหารือการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในสถาบัน โดยมี ผศ.ดร.จินดา เจริญพรพาณิชย์ เป็นประธานอำนวยการจัดงาน ในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เวลา 09.00 น. – 10.35 น. ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ข้อสรุปดังนี้

 1. กำหนดการ สถานที่ เวลา 

          1.1 กำหนดการวันจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในสถาบัน วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ไม่มีขบวนพาเหรด ไม่ประกวดกองเชียร์ ไม่มีพิธีเปิดการแข่งขัน สถานที่จัดกิจกรรม ภายในโรงยิม 2 ด้านข้างศูนย์กีฬาพระจอมเกล้าลาดกระบัง เวลา 14.00 น. -17.00 น.

          1.2 กำหนดการงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ของสถาบัน วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553 สถานที่ 2 ด้านข้างศูนย์กีฬาพระจอมเกล้าลาดกระบัง เวลา (สถานที่เดิมกับปีที่ผ่านมา) 17.30 น. เป็นต้นไป (โดยประมาณ) อาหารโต๊ะจีน

2. การจัดกลุ่มแบ่งสี 

          2.1 การจัดกลุ่ม ทางประธานอำนวยการจัดการแข่งขัน ได้มีการกำหนดกลุ่มแยกตามหน่วยงานใว้เป็นเบื้องต้นแล้ว จำนวน 6 กลุ่ม โดยในครั้งนี้สำนักหอสมุดกลาง ได้รับการจัดสรรให้อยู่รวมกับสำนักงานอธิการบดีและหน่วยงานอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง (ตามตารางการจัดกลุ่มแบ่งสี)

          2.2 การแบ่งสี ที่ประชุมได้ให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มจับฉลากแบ่งสี โดยมีสีให้จับฉลาก จำนวน 6 สี ประกอบด้วย สีเขียว สีน้ำเงิน สีขาว สีชมพู สีม่วง และสีฟ้า ผลของการจับฉลากแบ่งสีสรุปได้ตามตารางจัดกลุ่งแบ่งสีด้านล่าง ดังนี้

สี หน่วยงาน  ประธานสี  หมายเหตุ 
1. สีเขียว 1. สำนักงานอธิการบดีและหน่วยงานที่ตั้งในสำนักงานอธิการบดี

 2. สำนักหอสมุดกลาง 

3. สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ

4. สหกรณ์ออมทรัพย์ สจล.

5. สภาคณาจารย์และพนักงาน

6. Fukuoka Institute of Technology

7. สำนักบริการคอมพิวเตอร์

8. วิทยาเขตชุมพร

9. สำนักงานมหาวิทยาลัยโตไก

10. วิทยาลัยนวัตกรรมฯ

11. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ สจล.

12. ศูนย์เครือข่ายการวิจัยฯ

13. ศูนย์วิจัยทางนาโนสเกลฟิสิกส์

14. สำนักทะเบียนและประมวลผล

อธิการบดี  
2. สีน้ำเงิน 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์  2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณบดี วศ.  
3. สีขาว 1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณบดี สถ.  
4. สีชมพู 1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณบดี คอ.  
5. สีม่วง 1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร   2. คณะอุตสาหกรรมเกษตร

3. วิทยาลัยบริหารและจัดการ

คณบดี กษ.  
6. สีฟ้า 1. คณะวิทยาศาสตร์  2. วิทยาลัยนานาชาติ

3. วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี

คณบดี วท.  

ตารางจัดกลุ่มแบ่งสีการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในสถาบัน

 

 

3. ประเภทกีฬาที่เปิดแข่งขัน

ลำดับที่  ประเภทกีฬา  ประธานกีฬา 
1 กอล์ฟ ผศ.ดร.ชาย  ชมพูอินไหว
2 เซปักตะกร้อ ว่าที่ร้อยตรีอภิชัย  แส้ทอง
3 เทนนิส ผศ.ดร.อำมร  อินทร์สังข์
4 เทเบิลเทนนิส ผศ.ดร.อำนาจ  ตั้งเจริญชัย
5 แบตมินตัน รศ.ดร.ชินรักษ์  เธียรพงศ์
6 โบว์ลิ่ง นายสุวิทย์  ก้อนนิล
7 เปตอง ว่าที่ร้อยตรีชัยรักษ์  ดีปัญญา
8 กีฬาฟุตบอล นายโสภณ  ผลสุขการ
9 บาสเกตบอล     ผศ.ดร.นพดล  มณีรัตน์
10 วอลเลย์บอล     นายวิภาส  อ่อนน้อม
11 สนุ๊กเกอร์-บิลเลียด อาจารย์สุรชัย  ฐานสโร
12 สันทนาการ นางสาวนพพินท์  ขาวบริสุทธิ์
 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
 • งานเลี้ยงมีการแสดงและเสียงดนตรีป่าวอะ หรือ ว่าเลี้ยงเฉย ๆ

 • ไม่มีขบวนพาเหรด ไม่ประกวดกองเชียร์ เฮ้อ สีสรร หายไปเยอะเลยนะคะ บรรยากาศ จะเป็นไงหนอ กีฬาบุคลากร และสังสรรค์ปีใหม่ของสถาบันฯ ปีนี้ … เสื้อสีมีแจกหรือเปล่าคะ

 • ตอบพี่อุ้มครับ
  …งานเลี้ยงมีการแสดงและดนตรีครับ
  …การแสดงมีแค่ 1 ชุด สนอ.รับผิดชอบจัดการแสดงให้ครับ

  ตอบพี่อ๊อดครับ
  …บรรยากาศเป็นยังไงต้องรอวันที่ 24 ธ.ค. 53 เลยครับ
  …เสื้อสีมีแจกครับ แต่ต้องเพิ่มเงินคนละ 50 บาท เนื่องจากว่าปีนี้แต่ละสีได้งบมาน้อยครับ โดยสีเขียวจะช่วยค่าเสื้อให้บุคลากร สังกัดสีเขียว คนละ 52 บาท ส่วนเกิน 50 บาท ให้บุคลากรช่วยๆ กันครับ

 • ตอนแรกแทบไม่มีอะไรเลยครับ นี่ยังดีที่มีเสื้อมา ไม่งั้นคงต้องหาสีมาทาแน่ๆ 555 ท่านใดสนใจเล่นกีฬา แจ้งความประสงค์ได้ที่พี่ประพันธ์ ครับบบบ

 • อื้อหือ ลดเวลาลงไปตั้งเยอะเลยอ่ะ แล้วจะสนุกไหมเนี่ย

 • ไม่มีพิธีเปิด งั้นก็คงไม่มีพิธีปิด (17.00 น ก็เลิกเล่นเลยหรอ)… อยากดูชักคะเย่ออ่ะ T_T