blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

ห้องสมุดจะอยู่รอด

สวัสดีคะสมาชิกชาวบล๊อกหอสมุดกลางลาดกระบังทุกท่าน

มีเรื่องดีๆ อีกเรื่องที่จะนำเสนอชาวบล๊อกหอสมุดกลาง  “ห้องสมุดจะอยู่รอด” ลองตอบคำถามนี้ดูไปก่อนนะคะ^_^

การจะวางแผนขายตัวเอง หรือ ห้องสมุด ออกไปให้คนข้างนอกรู้จักมากขึ้น หรือยอมรับกันมากขึ้น             

 คงต้องมี 3 คำถามนี้ เข้ามาเป็นหัวใจสำคัญ

Who are you?

What do you do?

Why does it matter?

       ถ้ามีการสอบถามคนในองค์กรใหญ่ของท่านว่า รู้จักห้องสมุดในหน่วยงานหรือไม่ ถ้าได้รับคำตอบว่า ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ นั่นหมายถึง สถานะของห้องสมุด หรือสถานภาพในการทำงานของตัวท่านเองเข้าสู่อันตรายแล้วห้องสมุด ทำงานโดยมีบรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ เป็นตัวขับเคลื่อนคงต้องใช้การตลาดเข้ามาช่วยซะแล้ว เพราะถึงแม้ว่า ห้องสมุดจะมีของดี (ในที่นี้ หมายถึง สารสนเทศที่มีคุณค่า) แต่ไม่มีคนมาใช้ ไม่มีคนรู้จัก ห้องสมุดคงจะเป็นที่เก็บของ แล้วต่อไป บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ ก็คงจะถูกเก็บไปด้วย^_^

**********************************

วันนี้เจอวีดีโอตัวนึงน่าสนใจมาก เลยรีบนำมาอัพเดทให้ชาวบล๊อกได้ดูกัน น่าสนใจเลยทีเดียว  ลองนึกภาพดูคะถ้าเป็นที่ห้องสมุดที่ลาดกระบังเราจะเป็นอย่างไรน้า… ^_^

เข้าถึงได้จาก: http://www.youtube.com/watch?v=rLbVIZZ5OoI&feature=player_embedded

ไว้มีเรื่องดีๆ น้องแตงจะเก็บมาฝากชาวบล๊อกหอสมุดกันอีกนะคะ^_^

——————————————

ที่มาของข้อมูล: http://www.stks.or.th/blog/?p=3998

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark