blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

ประมวลภาพสรงน้ำพระสำนักหอสมุดกลาง

ประมวลภาพงานสรงน้ำพระของสำนักหอสมุดกลาง ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.  โดยมีอาจารย์กษมพงศ์ พงษ์ชมพร ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย

แต่ก่อนที่เราจะไปชมภาพบรรยากาศ ข้าพเจ้าขอนำทุกท่านมาชมภาพและขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเตรียมสถานที่สวยๆ ให้พวกเรา มีใครบ้าง ก็เชิญทัศนากันตามสบาย

ประมวลภาพผู้จัดเตรียมสถานที่

ขอขอบคุณผู้จัดทุกท่านเจ้าค่ะ

เอาหละได้เวลาแล้ว (๑๓.๐๐ น.) บุคลากรสำนักหอสมุดกลางพร้อมกัน ณ โถงหน้าประตูทางเข้าชั้น ๑ เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยด้วยการสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และจากนี้ขอเชิญทัศนาได้ตามอัธยาสัยเจ้าค่ะ…อิอิ

ประมวลภาพก่อนเริ่มพิธี

พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป

ประมวลภาพบุคลากรงานเทคนิค

ประมวลภาพบุคลากรงานบริการสารนิเทศ

ประมวลภาพบุคลากรงานเทคโนโลยีสารนิเทศ

 เมื่อเสร็จสิ้นการสรงน้ำพระพุทธรูปแล้วก็ขอถ่ายภาพหมู่ใว้เป็นที่ระลึกซะหน่อยเจ้าค่ะ …๑…๒…๓…แชะ แชะ แชะ

ประมวลภาพถ่ายหมู่...แชะ...แชะ...แชะ...แชะ...

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark
  • สวย ๆ กันทุกคนเลยอ่ะ (เสื้อลายดอก … อิอิ) เสียดายจัง ปีนี้ไม่ได้อยู่ด้วย