blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

บรรยากาศรวมบริการสานภารกิจ เมื่อวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2554

ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรมรวมบริการสานภารกิจ เมื่อวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อเป็นน้ำจิ้มสำหรับการเตรียมตัวของพี่ๆ น้องๆ ที่กะลังจะไปร่วมกิจกรรมที่จังหวัดปราจีนบุรี เร็วๆนี้ครับ ส่วนบรรยากาศจะเป็นอย่างไร ก็เชิญทุกท่านทัศนากันตามสบาย แต่ขอบอกใว้ก่อนนะครับว่านี่เป็นภาพบางส่วนจากภาพทั้งหมด 700 กว่าภาพครับ (แหะ แหะ แหะ) เอ้า…!!! ว่าแล้วก็ไปกันเลยครับ เริ่มตั้งแต่ออกเดินทางมีใครบ้างไปดูกัน

ใครเป็นใครในการเดินทาง

โดยในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.00 น. เป็นการจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมและกลุ่มสัมพันธ์ โดยวิทยากรพร้อมทีมงานจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย

บรรยากาศละลายพฤติกรรม

บรรยากาศละลายพฤติกรรม

บรรยากาศละลายพฤติกรรม

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.00 น. ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติ ตีรเศรษฐ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการสัมมนาอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์กิติพงค์  มะโน รองอธิการบดี  ในหัวข้อ  “ระบบการบริหารจัดการของงานสนับสนุนส่วนวิชาการแบบรวมศูนย์”   เพื่อให้ผู้บริหาร  บุคลากร  และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ  และเข้าใจถึงระบบดังกล่าว นอกจากการบรรยายดังกล่าวแล้ว ในเวลา  13.00 น.  เป็นการบรรยายโดยอาจารย์บุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย  เป็นวิทยากรพร้อมทีมงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการบรรยายให้ความรู้แบบปฏิสัมพันธ์  เรื่อง  “การบริการที่ดีและการทำงานเป็นทีม”  ซึ่งสร้างความสุข  ความสนุกสนาน  และความประทับใจตลอดระยะเวลาการบรรยายอย่างดียิ่ง และหลังจากนั้น เวลา 18.00 น. เป็นช่วงของกิจกรรมสันทนาการสร้างมิตรภาพและสัมพันธ์ที่ดีของผู้บริหาร บุคลากร ในชื่อกิจกรรม “ฮูลา ฮูล่า ฮาวายไนท์”

บรรยากาศฮาวายไนท์

 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.00 น. เป็นการบรรยายต่อโดยอาจารย์บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย พร้อมทีมงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการบรรยายให้ความรู้แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง “การบริการที่ดีและการทำงานเป็นทีม” และในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหารและบุคลากร ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเดินทางไปทัศนศึกษา ณ วัดญาณสังวราราม และตลาดน้ำสี่ภาค จังหวัดชลบุรี หลังจากนั้นก็เดินทางกลับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยรถบัสครับ

รวมบริการสานภารกิจ

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark