blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

BAR : วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) กลุ่มพัฒนา ประจำปี 2554

สำนักหอสมุดกลาง กำหนดวัน Big Cleaning Day ประจำปี 2554  คือวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2554 

BAR : กลุ่มพัฒนา มีดังนี้

- สะสางและจัดเก็บเอกสารและสิ่งของที่ไม่ได้ใช้งานในโต๊ะทำงาน

- สะสางและจัดเก็บเอกสารและสิ่งของที่ไม่ได้ใช้งานในห้องทำงานฝ่ายพัฒนาฯ ห้องที่ 1 – 3

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark