blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

ประมวลภาพการนำ SLA มาเป็นองค์ประกอบในการประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 18 พฤษภคม 2554 สำนักหอสมุดกลาง สจล. ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง “การนำ SLA มาเป็นองค์ประกอบในการประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน” ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสำนักหอสมุดกลาง สจล.

ช่วงเช้า เวลา 08.30 น. (โดยประมาณ) เป็นบรรยากาศเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเวลาของการลงทะเบียน ส่วนจะมีใครบ้างนั้น ไปชมกันเลยครับ

ประมวลภาพบรรยากาศการลงทะเบียน

ประมวลภาพบรรยากาศการลงทะเบียนต่อ

 ต่อมาเวลา 09.09 น. เป็นการเริ่มกิจกรรม โดยมีอาจารย์พงษ์เกียรติ เชษฐพิทักษ์สกุล เป็นวิทยากรพร้อมทั้งกราบเรียนเชิญ อาจารย์กษมพงศ์ พงษ์ชมพร ประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ อย่างเป็นทางการ

 

ประมวลภาพพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "SLA"

หลังจากนั้นเวลา 09.18 น. เป็นการดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ ในเรื่อง SLA งานบริการเป็นอย่างดี วิทยากรท่านนี้ก็คือ อาจารย์พงษ์เกียรติ เชษฐพิทักษ์สกุล รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง โดยในช่วงกิจกรรมผู้เข้าร่วมได้ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งมีการซักถามและแลกเปลี่ยนความรู้กันเป็นระยะ

บรรยากาศการอบรม

บรรยากาศการอบรม

 ช่วงบ่ายเวลา 13.00 น. เป็นการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมออกเป็น 6 กลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล SLA ส่วนบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนในแต่ละกลุ่มเป็นอย่างไร เราไปชมภาพกันเลย

กลุ่ม 1

กลุ่ม 2

กลุ่ม 3

กลุ่ม 4

กลุ่ม 5

กลุ่ม 6

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark