blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

Chula eBooks

หน้าโฮมเพจสำนักฯ ยินดีนำเสนอฐานข้อมูลทดลองใช้ Chula eBooks หนังสือออนไลน์ของจุฬาฯ จำนวน 300 กว่าชื่อเรื่อง อ่านอย่างเดียว ดาวน์โหลดหรือพิมพ์ไม่ได้ค่ะ

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark
  • ขอบคุณมากค่ะที่แนะนำ eBooksของ Chula เข้าไปดูแล้วมีหนังสือภาษาไทยเยอะเลย และหลายสาขาวิชา หนังสือทางสถาปัตย์มีเยอะเหมือนกันค่ะ

  • ยินดีค่ะ