blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แยกสาขาวิชาและประเภท ของ สจล.(Update ปีงบฯ 55)

เนื่องจากมีผู้ใช้บริการสอบถามเรื่องฐานข้อมูลฯ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือบางครั้งก็จะสอบถามเรื่องประเภทของฐานข้อมูลฯ
และด้วยมีข้อมูลจากการรวบรวมทำลง Facebook ของห้องสมุดไอที
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.144024169008763.37132.144009759010204&type=1
จึงนำมาแยกตามสาขาวิชา และประเภทของฐานข้อมูลฯที่เรามีอยู่ เพื่อจะได้นำไปแนะนำผู้ใช้บริการให้ละเอียดขึ้น และช่วยกันส่งเสริม ประชาสัมพันธ์การใช้งานให้มากขึ้นด้วยค่ะ
ทั้งนี้หากพบข้อผิดพลาด โปรดแจ้งแก้ไขด้วยค่ะ  ขอบคุณค่ะ ^___^
ที่มาข้อมูลจาก : คู่มือการใช้ฐานข้อมูลฯ(ไฟล์แนบ) , คู่มือการใช้ฐานข้อมูลฯ (บริษัทตัวแทน) และฐานข้อมูลฯ

รายละเีอียดตามไฟล์แนบค่ะ category of database

ขอขอบคุณ พี่อุ้ม พรทิพย์  แยงคำ และพี่อ๋อ ยุพิน กาญจนารัตน์  ที่ช่วยตรวจสอบความถูกต้อง และตรวจทานภาษาด้วยค่ะ

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark