blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

กิจกรรม KS-Time เรื่องไขข้อปัญหา RFID

KS-Time เรื่อง ไขข้อปัญหา RFID

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา งานเทคนิค (การวิเคราะห์ทรัพยากร-สารนิเทศ) ได้จัดกิจกรรม KS-Time เรื่อง ไขข้อปัญหา RFID โดยมีคุณอำนวย คือ นาง         สุจินต์  พุ่มพวง, คุณกิจ คือ นางสาวสายเสน่ห์  เณรพงษ์, และคุณลิขิต คือ นางสาวสุกันยา  ตวนกู ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวได้กล่าวถึงรายละเอียดของ RFID ได้อย่างชัดเจน ดังนี้

      -  ความหมาย RFID

      -  ส่วนประกอบของ RFID

      -  ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของระบบ RFID

      -  เหตุผลในการนำเทคโนโลยี RFID มาใช้ในห้องสมุด

      -  หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบ RFID

      -  ตัวอย่างแบบฟอร์มการดำเนินการแผงวงจร RFID

      -  ปัญหาที่พบเกี่ยวกับการใช้ RFID Tag

      -   ถาม-ตอบ ในหัวข้อนี้ให้บุคลากรที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นถึงปัญหาของ RFID

ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบเกิดจาก

       -  Tag ไม่อ่าน อาจเกิดจากความชื้นของอากาศ Tag ฉีกขาด และเสียมาจากบริษัท เกิดปัญหาด้านความถี่ที่ถูกรบกวนจากคลื่นวิทยุ คลื่นโทรศัพท์มือถือ คลื่นจากโทรทัศน์ เป็นต้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวทำให้เกิดข้อมูลผิดพลาดได้เช่นกัน ส่วนปัญหาที่เกิดจากการส่งซ่อม จะมีการพูดคุยกันอีกทีระหว่างหน่วยงานที่ดำเนินการซ่อมให้มีความชัดเจนมากขึ้น

        -  Tag อ่านบ้างไม่อ่านบ้าง เกิดจากการที่ติด Tag ไม่สนิท ส่วนหนึ่งมาจากการนำ Tag เก่ามาใช้ จึงทำให้กาวที่อยู่ที่ตัว Tag เสื่อมสภาพ ลักษณะดังกล่าวสามารถแก้ไขโดยใช้สก๊อตเทปใสติดรอบสติ๊กเกอร์ที่ปิดทับตัว Tag

             หนังสือที่มีส่วนประกอบของโลหะหรือสารเคลือบสะท้อนประกอบที่ตัวเล่ม ก็มีส่วนในการทำให้ Tag ไม่อ่านเช่นกัน วิธีแก้ไข คือ ให้แยกหนังสือประเภทนี้เก็บไว้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน พร้อมทั้งติดสติ๊กเกอร์ไว้ที่หน้าปกหนังสือ และใส่ข้อมูล Note 500 ในโปรแกรม Millennium ให้เป็นคีย์เวิร์ดเดียวกัน คือ “ต้องการใช้ตัวเล่มติดต่อเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน” ถ้าทางห้องสมุดคณะพบเจอหนังสือในลักษณะดังกล่าว สามารถส่งคืนมาให้งานเทคนิค (การวิเคราะห์ฯ) ดำเนินการต่อไปได้ ส่วนทางห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เสนอว่าถ้าพบเจอหนังสือลักษณะดังกล่าว จะดำเนินการเอง

รายละเอียดต่างๆ สามารถอ่านได้จากไฟล์ที่แนบมา

Tag RFID

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
 • *ขอเพิ่มเติมนิดนึงคะ เหตุผลในการนำเทคโนโลยี RFID มาใช้ในห้องสมุด
  -ลดขั้นตอนและประหยัดเวลาในการให้บริการยืมคืน
  -ทำให้การยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเองง่ายขึ้น
  -มีความปลอดภัยสูง
  -เพิ่มความรวดเร็วในการสำรวจชั้นหนังสือ
  -ป้าย RFID มีอายุการใช้งานนาน(ป้าย RFID 1ชิ้น สามารถผ่านการใช้งานยืมคืนอย่างน้อยที่สุด 100,000 ครั้ง)
  ——
  *ส่วนปัญหาที่ประสบที่ห้องสมุดไอทีตอนนี้คือที่ระบบสัญญานเครือข่ายมากกว่าคะ :)

 • ขอบคุณมากนะคะ ที่เพิ่มเติมให้ เพราะเก็บข้อมูลได้ไม่หมดค่ะ หากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

 • ขอบคุณน้องมะห์พัฒนานะค่ะ ที่บันทึกข้อมูลให้อ่านง่ายและเข้าใจมากขึ้น แต่ปัญหาทางด้าน RFID Tag ยังมีมีข้อสงสัยมาเรื่อย อาจเป็นเพราะเรายังไม่เข้าใจวงจรอิเล็กทรอนิกที่อยู่ภายใน Tag รวมถึงระบบสัญญาณต่างๆ และคลื่นรบกวนต่างๆที่มีผลต่อการทำให้ Tag Error หรือไม่อ่านอย่างแท้จริง พวกเราคงถนัดงานด้านบรรณารักษ์เสียมากกว่า แต่ถ้าพี่ๆหรือเพื่อนๆ มีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับ RFID Tag อีกก็ถามได้น่ะค่ะ ..แต่คำตอบต้องรอนานหน่อย แต่ถึงอย่างไรเราก็จะพยายามหาคำตอบมาให้นะค่ะ..อิอิ

 • ขออนุญาตแชร์นะคะ … นอกจากนี้การนำเทคโนโลยี RFID มาใช้สำหรับจัดเก็บทรัพยากรสารนิเทศ มาจากการขานรับนโยบาย Self services …. โดยให้ผู้ใช้รับบริการด้วยตนเอง ลดภาระงานบรรณารักษ์/ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อไปพัฒนาส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพต่อไป