blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

แบบฟอร์มคำร้องแจ้งรายการทรัพยากรที่หาไม่พบแก้ไขวันที่ 5 มิย. 55

ต่อเนื่องจาก COP งานจัดเรียงทรัพยากร วันที่ 5 มิย. ที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงแบบฟอร์มคำร้องแจ้งรายการทรัพยากรที่หาไม่พบ ได้สรุปออกมาดังไฟล์ที่แนบมานี้ค่ะ form book

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark