blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

KS-Time เรื่องการบันทึกทรัพยากรสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

KS-Time เรื่อง การบันทึกทรัพยากรสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 6 มิถุนายน 2555 เวลา 14.00 – 15.00 น.โดยมีพี่จิราภรณ์ ชื่นปรีชา เป็นคุณกิจ มาเล่าวิธีการบันทึกข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Ebook) ซึ่งเป็น Ebook จากฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดกลางบอกรับเป็นสมาชิกปี 2550 – 2555 ทั้งหมด 8 ฐานข้อมูล จำนวน 35,775 เรื่อง
ฐานข้อมูล Ebook ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วได้แก่ Morgan & Claypool Synthesis Collection  1-2  จำนวน 225 เรื่อง และฐานข้อมูล Springerlink 2007 จำนวน 2,800 เรื่อง (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่เกิน 10 นาทีต่อเล่ม
ฐานข้อมูล Ebook ได้แก่
1. ASTM Standards  จำนวน 12,000 เรื่อง
2. CRCNetBase จำนวน 7,000 เรื่อง
3. ebrary   จำนวน 146 เรื่อง
4. Morgan & Claypool Synthesis Collection 1-4 จำนวน 475 เรื่อง
5. SIAM eBooks  จำนวน 920 เรื่อง
6. Springerlink eBook year 2007 – 2010 จำนวน 14,500 เรื่อง
7. eBooks  ภาษาไทย จำนวน 569 เรื่อง
8. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย 2ebook.com จำนวน 165 เรื่อง
………………………………………………………………………………………………………….
วิธีปฏิบัติในการบันทึกรายการทางบรรณานุกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
1. เปิดโปรแกรม Millennium โมดูล Acquisition (สร้าง Template )
2. เลือก Template ของ Ebook ที่ได้จัดทำไว้สำหรับลงรายการบรรณานุกรม
3. เปิดเว็บไซต์ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
4. เช็คซ้ำกับฐานข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศโปรแกรม Millennium ของห้องสมุด
4.1 กรณีซ้ำ ทำการเพิ่มข้อมูลในส่วนของ tag 020 = ISBN/ISSN (electronic bk.) และ
tag 999 = Marc ที่ใช้สำหรับใส่ชื่อผู้บันทึกข้อมูล
4.2 กรณีไม่ซ้ำ จะต้องบันทึกข้อมูลใหม่ (Key new) ซึ่งสามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์ห้องสมุด
ออนไลน์อื่น ๆ ได้แก่ Ohiolink library catalog
5. กำหนดหัวเรื่อง
6. ทำ Link ไปยังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มนั้น ๆ ด้วย tag 856 ดังนี้
- |zRead it Online  (ปรากฎใน WebOPAC)
- |uhttp://www.springerlink.com/content/987-1-4020-5642-0/#section
=364003&page=1
7. บันทึกในฐานข้อมูลโปรแกรม Millennium
………………………………………………………………………………………………..
พี่เล็ก สุรีย์ บุหงามงคล ได้แนะนำและเสนอแนะเรื่องการใช้ Marc tag ต้องกำหนด Marc Leader , tag 008 และ tag 440 เปลี่ยนเป็น tag 490 แล้ว
และสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก Marc 21 และในการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดแต่ละครั้งจะเช็คซ้ำกับฐานข้อมูลโปรแกรม Millennium และฐานข้อมูล Ebook ด้วย จึงขอให้พี่จิช่วยเลือกบันทึกข้อมูล Ebook ปีใหม่ ๆ ก่อน และฝากงานบริการสารนิเทศ หากพบว่า Link จากหน้า WebOPAC (Read it Online) มีปัญหา หรือ ที่เรียกว่า Link ตาย ให้แจ้งพี่จิด้วยนะคะ จะได้ดำเนินการแก้ไขให้ค่ะ
…………………………………………………………………………………………………
ถ้าลิขิต..ขาดหายไปต้องขออภัยด้วยนะคะ เนื่องจากจะเป็นผู้ถามมากกว่า..อิๆ
สำหรับคู่มือใช้ปฏิบัติงาน…พี่จิขอปรับปรุงก่อนและจะลง blog ให้อีกครั้งนะคะ
  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark
  • บันทึกได้ดีมากเลยค่ะน้องอุ้ม สำหรับคู่มือการปฏิบัติงานพี่ขอตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนที่จะโพสต์ใน blog@CL ค่ะ

  • ขอบคุณข้อมูลโดยละเอียดของ “คุณกิจ” คือ พี่จิ นั่นเอง .. ขอบคุณ “คุณลิขิต” คือ น้องอุ้ม (คนสวย ผู้มากด้วยความสามารถ) ที่บันทึกสรุปให้อ่านได้เข้าใจง่าย ๆ .. ที่สำคัญอีกอย่าง ที่จะลืมบรรยากาศในครั้งนี้ไม่ได้เลย คือ พี่ ๆ ที่กรุณาให้คำแนะนำเพิ่มเติม แชร์ประสบการณ์ และเทคนิคการทำงานให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ พี่เล็ก (สุรีย์ บุหงามงคล) พี่เหน่ง (วิภารัตน์ สุวรรณศรี) และ พี่ดา (เบญญาภรณ์ ชุติกาญจน์)

  • ขอบคุณค่ะพี่จิ..ไฟล์ที่นำเสนอในห้องยังขึ้น blog ไม่ได้ เพราะไฟล์ใหญ่ ขอหาวิธีก่อนนะคะ พี่อ๊อด..ก็ชมเกิ้น พยายามทำหน้าที่ที่ได้รับมอบมาค่ะ..ขอบคุณพี่ ๆ ที่ร่วมแชร์ประสบการณ์อีกครั้งค่ะ..อุ้มว่ายังขาดตรงที่พี่เล็กช่วยเสริมเรื่อง “Local Bib”ไม่แน่ใจในรายละเอียด..ถ้าพี่เล็กจะเพิ่มเติมและมีเทคนิคดี ๆ มาฝากอีก ยินดีนะคะ

  • Very interesting Topic Thank a lot for Knowledge.