blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

ประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดนักศึกษาใหม่

สวัสดีคะสมาชิกชาวบล๊อกทุกท่าน

วันนี้ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง“สมัครสมาชิกห้องสมุดอัตโนมัติให้กับนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555″   ประสานงานไปยังพี่อัญชลี พิจารณา ได้ดำเนินการดาวน์โหลดข้อมูลรายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี/และบัณฑิตศึกษา จากสำนักทะเบียนวัดผลเป็นที่เรียบร้อย สามารถยืมทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุดได้แล้วโดยตรวจสอบรายชื่อผ่านบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล (เมื่อผู้ใช้ขอยืมทรัพยากรสารนิเทศ)
และขอความร่วมมือเพิ่มเติมข้อมูลในส่วน Address 2, Telephone และ E-Mail Address และบันทึกฐานข้อมูลสมาชิกในระบบอัตโนมัติ

แบบฟอร์ม Up-date1

ขอบคุณคะ :)

—————————

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark
  • อายุการเป็นสมาชิกในภาคการศึกษา ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2556