blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

เปรียบเทียบข้อดีของหนังสือฉบับกระดาษกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สวัสดีคะสมาชิกชาว blog@CL ทุกท่าน

วันนี้มีเรื่องดีๆ อีกเรื่องที่นำเสนอชาวบล๊อก ประเด็นนึงในกลุ่มบรรณารักษ์ไทยใน Facebook   ”ข้อดีและข้อเสียของ E-Book  หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีอะไรบ้าง ?”       

  

เข้าอ่านดูกันคะ K-Sharing

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark