blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

ทำความรู้จักกับ AAR (After Action Review) กันไหม

สวัสดีคะสมาชิกชาว blog หอสมุดกลางทุกท่าน
ขอเพิ่มความรู้เกี่ยวกับ AAR ที่อาจารย์พงษ์เกียรติได้เกริ่นไว้ก่อนหน้านี้ พอดีได้เข้าถึงบทความ หาความรู้เพิ่มเติมมาเขียนให้ชาวหอสมุดกลางได้อ่านเพิ่มเติม ว่าAARมันคืออะไร ยังไง ประกอบด้วยอะไรบ้าง และขั้นตอนเป็นเช่นไรลองอ่านๆ และลองนำไปใช้กันดูนะคะ
AAR (After Action Review ) คือ
• การเรียนรู้ก่อนดำเนินการ
• เรียนรู้ระหว่างทำงาน
• เรียนรู้หลังทำงาน
AAR หรือAfter Action Review: หรือชื่อภาษาไทยว่า “เรียนรู้ระหว่างทํางาน”ขั้นตอนหนึ่งในวงจรการทํางานเป็นการทบทวนวิธีการทํางานทั้งด้านความสําเร็จและ ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งนี้ไม่ใช่เพื่อค้นหาคนที่ทําผิดพลาด ไม่ใช่การกล่าวโทษใครทั้งสิ้นแต่เป็นการ ทบทวนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางาน เพื่อแก่ปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ให้เกิดปัญหานี้ขึ้นอีก ในขณะเดียวกันก็คงไว้ซึ่งวิธีการที่ดีอยู่แล้ว
AAR มีใช้ครั้งแรกในกองทัพของสหรัฐอเมริกาเมื่อประมาณปี1970 โดยมีวัตถุประสงค์ในขณะนั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพ แก้ไขช่องโหว่ที่อาจทําให้เป็นรองฝ่ายตรงข้ามหรือทําให้สูญเสียทหารฝีมือดีในการทําศึกสงคราม และสิ่งสําคัญคือได้ฝึกการทํางานเป็นทีม ไปพร้อมกันด้วย จนกระทั่งปี 1990 ภาคธุรกิจซึ่งเป็นภาคส่วนที่มีภาวะการแข่งขันสูงและ แข่งขันตลอดเวลาเพื่อความอยู่รอดขององค์กรได้เริ่มนําเทคนิคนี้มาใช้ในการทํางานเพื่อพัฒนาองค์กรเพื่อส่วนครองตลาดที่สูงขึ้นหรือเพื่อกําไรที่มากขึ้น ซึ่งจุดนี้เองที่ทําให้เทคนิคนี้ได้รับความสนใจอย่างมากมายและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ทําไมAAR จึงได้รับความสนใจมากมายนักเรามาดูกันว่าจุดเด่นของ AAR มีอะไรบ้าง
1. ทําให้เรียนรู้ว่าในการทํางานต่างๆ ไม่ควรชื่นชมความสําเร็จแต่เพียงด้านเดียว ต้องยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย และควรให้ความสนใจมากกว่าความสําเร็จด้วยซํ้าเพราะปัญหาคือโอกาสในการพัฒนาคนเพื่อพัฒนางานนั่นเอง
2. ฝึกการรับฟังความคิดเห็นหรือคําแนะนําของเพื่อนร่วมงาน ที่อาจทําให้คุณได้รู้ว่า “ทุกปัญหามีทางออก” นั้นเป็นอย่างไร
3. ฝึกการทํางานเป็นทีม
4. สามารถใช้เทคนิคนี้กับงานทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจําที่ดูเหมือนว่าไม่สําคัญเช่นการรับโทรศัพท์ การจัดประชุม ไปจนถึงโครงการระยะยาวที่ได้รับเงินสนับสนุนหลายพันล้านบาท
5. ผู้ที่เข้าร่วมคือเพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมแผนกหรือทีมงาน ซึ่งเป็นจุดที่แตกต่างจากPeer Assist ที่เป็นการขอคําแนะนําจากผู้รู้ภายนอกกลุ่ม
วิธีการในการทําAAR ก็ไม่ยุ่งยากหรือซับซ้อนแต่อย่างใด เพียงแต่คุณตอบคําถาม 4 ข้อนี้และทําให้ครบ 7 ขั้นตอนเท่านั้นเอง
4 คําถามกับ AAR คือ
1. สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการทํางานคืออะไร
2. สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออะไร
3. ทําไมจึงแตกต่างกัน
4. สิ่งที่ได้เรียนรู้และวิธีการลด/แก้ความแตกต่างคืออะไร

7 ขั้นตอนกับ AAR
1. คุณควรทําAAR ทันทีทันใดหรืออยjางเร็วที่สุดหลังจากจบงานนั้นๆ
2. ไม่มีการกล่าวโทษ ซํ้าเติม ตอกยํ้าซึ่งกันและกัน ไม่มีความเป็นเจ้านายหรือลูกน้องมีแต่บรรยากาศที่เป็นกันเอง
3. มี“คุณอํานวย” คอยอํานวยความสะดวก กระตุ้น ตั้งคําถามให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของตน
4. ถามตัวคุณเองว่าสิ่งที่คุณควรได้รับคืออะไร
5. หันกลับมาดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออะไร
6. ความแตกต่างคืออะไร ทําไมจึงต่างกัน
7. จดบันทึกเพื่อเตือนความจําว่าวิธีการใดบ้างที่คุณได้เคยนํามาแก้ปัญหาแล้ว
อย่างไรก็ตาม คุณต้องเข้าใจว่าคําตอบหรือวิธีแก้ปัญหาที่ได้จากการทํา AAR คงไม่ใช่คําตอบสุดท้ายสําหรับงานของคุณ เพราะเมื่อเวลาเปลี่ยนไป บริบทเปลี่ยนไป ย่อมทําให้เกิดปัญหาใหม่ได้ตลอดเวลา ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาย่อมเปลี่ยนแปลงไปด้วย
แต่อย่างไรก็ดีเท่าที่ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมมานอกจาก AAR แล้วเรายังมีอย่างอื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน ที่ใช้กันปกติเราใช้กัน 3R (Review)
BAR = Before Action Review ทบทวนก่อนกิจกรรม หรือ ภาระกิจเกิด
DAR = During Action Review ทบทวนระหว่างกิจกรรมนั้นดำเนินการ ยังไม่เสร็จ
AAR = After Action Review ทบทวนหลังกิจกรรมสำเร็จ เสร็จสิ้น
เอาเป็นว่าเรามาทำความรู้จักแบบคร่าวๆกันก่อนคะ แลกเปลี่ยนความรู้กันได้คะ

ข้อคิดที่ได้จากเรื่องAAR
-ฝึกการรับฟังความคิดเห็นหรือคําแนะนําของเพื่อนร่วมงาน ที่อาจทําให้คุณได้รู้ว่า “ทุกปัญหามีทางออก” นั้นเป็นอย่างไร
-ฝึกการทํางานเป็นทีม
-ผู้ที่เข้าร่วมคือเพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมแผนกหรือทีมงาน ซึ่งเป็นจุดที่แตกต่างจากPeer Assist ที่เป็นการขอคําแนะนําจากผู้รู้ภายนอกกลุ่ม
แล้วตกลงการ AAR ไม่ใช่การวิจารณ์หลังการฝึกที่ทำกันเป็นทีม โดยการวิเคราะห์ วิจารณ์จุดดี จุดอ่อน โดยผู้ร่วมฝึก และผู้สังเกตการหรือ

โดยน้องแตงไท

งานบริการสารนิเทศห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยินดีให้บริการคะ

ที่มาของข้อมูล : http://share.psu.ac.th/blog/kmtips/4785.

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark
  • แล้วคำถาม BAR ล่ะค่ะคืออะไร

  • BAR = Before Action Review ทบทวนก่อนกิจกรรม หรือ ภาระกิจเกิด
    แค่ความหมายก่อนนะคะ รายละเอียดวิธีทำไม่สามารถสรุปได้คะ..มึนๆเหมือนกันคะ..อิอิ