blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

ใช้คอมพิวเตอร์+ยืดแข้งขา=เพิ่มความจำ

สวัสดีคะสมาชิกชาวblog@CL ทุกท่าน

วันนี้มีอีกเรื่องดีๆ จะนำเสนอชาวบล๊อกเกี่ยวกับสุขภาพมาฝาก

…ด้วยเป็นห่วงความสบายของผู้สูงอายุ ลูกหลานมักเอาใจโดยให้ท่านอยู่เฉยๆ ทว่างานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร Mayo Clinic Proceedings รายงานว่า การให้ผู้ที่อายุ 70 ปีขึ้นไปลุกขึ้นมาออกกำลังกายประเภทใช้แรงปานกลาง เช่น เดินเร็ว สัปดาห์ละ 5-6 ครั้ง ร่วมกับทำกิจกรรมกระตุ้นสมอง เช่น ใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยแก้ปัญหาความจำเสื่อม
หลังจากสอบถามคุณตาคุณยายที่อายุระหว่าง 70-93 ปี จำนวน 926 คน เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และการออกกำลังกายในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมกับวิเคราะห์การสูญเสียความทรงจำที่เกิดขึ้นตามอายุ ซึ่งจะเกิดก่อนอาการความจำเสื่อมระยะแรกและโรคอัลไซเมอร์ พบว่า ผู้สูงอายุที่ไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์และออกกำลังกายเลย สูญเสียความทรงจำร้อยละ 37.6
แต่คนที่ทำกิจกรรมทั้งสองอย่างมีอาการแค่ร้อยละ 18.3
วิเคราะห์กันว่า อาจเป็นเพราะการออกกำลังกายกระตุ้นให้เลือดและออกซิเจนไหลเวียนไปเลี้ยงสมองดีขึ้น
…ส่วนการเล่นคอมพิวเตอร์ส่งเสริมการสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาท แค่ลงมือทำ แม้เป็นกิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ ล้วนป้องกันความจำสั้นระยะยาวค่ะ

***************

ใช้คอมพิวเตอร์+ยืดแข้งยืดขา=เพิ่มความจำ. (2555, 1 มิถุนายน). ชีวจิต. 14(328): 14.

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark