blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

สถิติของ blog@CL

สถิติต่างๆ

สถิติในภาพรวม

 • จำนวนผู้เขียนใน blog@CL 56 คน
 • จำนวนเรื่องที่เผยแพร่ 1,846 เรื่อง
 • จำนวนหน้าที่สร้างขึ้น 3 หน้า
 • จำนวนป้ายกำกับที่สร้างขึ้น 1,069 คำ
 • จำนวนการแสดงความคิดเห็น 2,302 ความคิดเห็น
 • จำนวนรายชื่อที่แสดงความคิดเห็น 142 รายชื่อ
 • จำนวนลิงค์ที่ถูกเพิ่ม 7 ลิงค์
 • จำนวนหมวดหมู่สำหรับเรื่องต่างๆ 12 หมวดหมู่
 • จำนวนหมวดหมู่สำหรับลิงค์ 1 หมวดหมู่
 • จำนวนสแปมที่ถูกขัดขวาง 1 ข้อความ

สถิติของปลั๊กอิน

WP-Polls

 • 2 polls were created.
 • 7 polls' answers were given.
 • 45 votes were casted.

WP-PostViews

 • 3,921,421 views were generated.

สถิติล่าสุด 10 อันดับ

10 เรื่องล่าสุด

10 ความคิดเห็นล่าสุด

สถิติที่สูงสุด/มากที่สุด 10 อันดับ

10 เรื่องที่มีการแสดงความคิดเห็นมากที่สุด

10 Most Viewed Posts

สถิติเกี่ยวกับผู้เขียน

ผู้เขียน

สถิติของสมาชิกที่แสดงความคิดเห็น

สมาชิกที่แสดงความคิดเห็น

สถิติอื่นๆ

รายชื่อหมวดหมู่เรื่อง

รายชื่อหมวดหมู่ลิงค์

 • Blogroll (7)

รายชื่อป้ายกำกับ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark