Posts Tagged ‘การบริหารจัดการ’

กลยุทธ์การตลาด 3.0 เพื่อการบริหารจัดการห้องสมุดในอนาคต

สวัสดีคะสมาชิกชาวblog@CL
มีอีกเรื่องที่น่าสนนำเสนอชาวblog  เป็นเรื่องเกี่ยวกับงานบริการห้องสมุด “กลยุทธ์การตลาด 3.0 เพื่อการบริหารจัดการห้องสมุดในอนาคต”  เนื้อหารายละเอียดจะเป็นอย่างไรลองเข้าอ่านดูคะ 
K-Sharing

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การบริหารงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย

 

การบริหารงาน ในห้องสมุดมหาวิทยาลัย แต่ละแห่งจะไม่เหมือนกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข สถานภาพ และปัจจัยต่างๆ ของห้องสมุดมหาวิทยาลัย การบริหารงานของห้องสมุดมหาวิทยาลัยมีการนำทฤษฎีหลายทฤษฎีมาประยุกต์ใช้มาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จะมีระบบบริหารงานออกเป็น 2 ระบบ (สายสุดา คชเสนี 2530 : 33-34)

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การตลาดกับงานบริการ

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า บทบาทของห้องสมุด คือการเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย รวมถึงประชาชนทั่วไปในชุม และภารกิจสำคัญที่ทำให้ห้องสมุดตอบสนองความต้องการของบุคคลเหล่านั้นคือ “งานบริการ” เพราะหัวใจหลักของงานห้องสมุดก็คือ “การให้บริการ” นั่นเอง  

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ห้องสมุด..ที่ฉันต้องการ

     สะบายดีสมาชิกชาว blog หอสมุดกลางทุกท่าน พบกันฉบับนี้ขอทักทายภาษาบ้านเฮาหน่อยนะคะ
พอดีได้เจอบทความดีๆ เกี่ยวกับแวดวงห้องสมุดที่น่าสนใจเลยมานำเสนอให้อ่านกันลองอ่านดูนะคะ…ว้าว  
ห้องสมุด..ที่ฉันต้องการ
         ภายใต้โลกแห่งยุคสารสนเทศในปัจจุบันนี้ ความรู้ ข้อมูล และข่าวสารต่างๆเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพของประชากรในประเทศ ซึ่งประเทศไทยเองก็เป็นประเทศหนึ่งที่ประสบกับปัญหาในด้านคุณภาพของประชากร โดยประชากรจำนวนมากของประเทศยังเป็นกลุ่มคนที่ไม่รู้หนังสือ ซึ่งสาเหตุสำคัญประการหนึ่งก็มาจากการละเลยและขาดการเอาใจใส่ในการให้ความสำคัญกับการอ่านหนังสือ ซึ่งจากผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เดือนสิงหาคม ปี 2548 พบว่า คนไทยใช้เวลาในการอ่านหนังสือโดยเฉลี่ย วันละประมาณ 1 ชั่วโมง 59 นาที โดยเหตุผลหลักที่ไม่ได้อ่านหนังสือนั้น เนื่องมาจากการชอบดูโทรทัศน์มากกว่า รองลงมาคือ ไม่มีเวลาอ่านหนังสือ
     ปัจจุบันนี้เราคงต้องยอมรับว่าสื่อสารสนเทศออนไลน์ หรืออินเตอร์เน็ตรวมถึงสื่อทางโทรทัศน์นั้นมีบทบาทอย่างมากต่อเยาวชนไทย เนื่องจากเป็นแหล่งความรู้ ข่าวสาร ข้อมูล ที่มีความรวดเร็ว สะดวกและทันสมัย  ทำให้เยาวชนไทยจำนวนมากให้ความสนใจต่อการอ่านหนังสือลดน้อยลง แต่อย่างไรก็ตามการอ่านหนังสือถือได้ว่าเป็นการค้นคว้าหาข้อมูลที่ได้ประโยชน์มากที่สุด เพราะเนื่องจากจะทำให้ผู้อ่านเกิดสมาธิในการอ่านแล้ว  ยังช่วยส่งเสริมให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการและความคิดที่สร้างสรรค์ ได้ใช้สมองในการคิดและวิเคราะห์ได้ดี
ทั้งนี้ เราต้องยอมรับว่าห้องสมุดหรือสถานที่ที่จะให้เยาวชนไทยใช้สำหรับศึกษา ค้นคว้าและหาความรู้นั้นมีอยู่น้อยมาก โดยห้องสมุดที่มีอยู่นั้นส่วนใหญ่ก็ยากแก่การเข้าถึง เช่น ต้องสมัครเป็นสมาชิก หรือต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเข้าใช้บริการในราคาที่สูง นอกจากนี้ยังรวมไปถึงคุณภาพและมาตรฐานของห้องสมุดที่มีเกณฑ์อยู่ในระดับต่ำ การให้บริการหนังสือไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเต็มที่  ดังนั้นจึงควรต้องมีการปรับปรุงและบูรณาการห้องสมุดใหม่เพื่อให้ห้องสมุดเป็นห้องสมุดในฝันที่เยาวชนอยากเข้าไปใช้บริการและค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ ซึ่งห้องสมุดในฝันที่ดีอาจพอสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้
        ประการแรกที่สำคัญ คือ สภาพภายในของห้องสมุด  นอกจากจะต้องมีขนาดที่ใหญ่เพียงพอเพื่อรองรับต่อจำนวนผู้มาใช้บริการแล้ว ควรจะต้องมีความสะอาด เรียบร้อย [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »