Posts Tagged ‘การศึกษาอิสระ’

รายชื่อวิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปิดเทอมใหม่…เจอนักศึกษาใหม่..น่ารัก..รุ่นใหม่…ไฟแรง…เข้ามาถามหาวิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/การศึกษาอิสระของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จบไปแล้ว ภายในห้องสมุดก็จัดให้บริการแบบชั้นเปิดแยกประเภท ปีพ.ศ.ไว้ให้เดินหาเองตามสะดวก แต่ถ้าจะถ่ายสำเนาเอกสาร ก็ต้องยืมไปถ่ายภายนอกห้องสมุด (ร้านถ่ายเอกสารอยู่ในคณะ) ประกอบกับแนะนำการสืบค้นจาก WebOPAC หรือฐานข้อมูล TDC แต่ก็ยังมีคำถามจากนักศึกษาว่ามีรายชื่อให้ดูหรือเปล่า. ???

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark
อ่านต่อ »