Posts Tagged ‘กิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด’

ตารางทัวร์ห้องสมุด

สืบเนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 – 30 พฤศจิกายน 2557  งานบริการสารนิเทศ ได้จัดบริการฝึกอบรมและนำชมการใช้ห้องสมุดแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะและวิทยาลัย

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การบริการนำชมห้องสมุด สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

เรียนแจ้ง พีๆ น้องๆ สำนักหอสมุดกลาง ทุกๆ ท่านค่ะ หลังจากที่ได้รับกำหนดการฝึกอบรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 จากพี่รัตนา
ก็ได้ดำเนินการจัดทำตารางกำหนดการเพื่อขอความอนุเคราะห์ พี่ๆ น้อง ๆ ในงานบริการทุกๆ งาน เพื่อร่วมเป็น วิทยากรนำชม (ไกด์)
ตาม file แนบนะคะ tour 57 โดยกำหนดการตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2557 –  27 พ.ย. 2557
และจากการจัดชุมชนนักปฏิบัติ  Cop นำชม เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา พี่ศรีไพรได้มอบหมายให้จัดทำแยกเป็นรายบุคคล ตาม file แนบ tour 57_nameและเส้นทางการนำชม ที่ปรับปรุงใหม่ ตาม file แนบ ontour รวมถึง ข้อมูลที่ต้องแนะนำในการนำชมห้องสมุด script57 และตัวอย่าง passport ด้านหน้า และด้านหลังของ passport ที่ให้นศ. ประเมินการนำชมด้วย

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการประเมินกิจกรรมสืบสนุก in book fair 1.56

กิจกรรมสืบสนุก in book fair ครั้งที่ 1.56  จัดระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2556 ในงาน Book fair ครั้งที่ 30
เวลาการจัด 13.00 น. – 16.00 น. โดยประมาณ ผลการประเมินกิจกรรมดังนี้ค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ขั้นตอนปฏิบัติการให้โปรโมชั่นปีการศึกษา 2556

ตามที่พูดคุยกันใน CoP งานส่งเสริมการใช้ห้องสมุด โปรโมชั่นที่จัดปีการศึกษา 2556 เริ่มพร้อมกัน 17 มิถุนายน 2556 มีดังนี้
1.โปรโมชั่นคุ้ม คุ้ม # 4 ชุด เอาใจคนชอบยืม : สำหรับนักศึกษาที่มีรายการยืม 60 รายการขึ้นไป ให้ยืม 15 เล่ม นาน 15 วัน
2.Promotion Thanks ชุด คงกระพัน : สำหรับอาจารย์ (ลูกค้าเก่า) ที่มีรายการยืม 150 รายการขึ้นไป ให้ยืม 50 เล่ม นาน 60 วัน
3.Promotion Thanks Plus ชุด ไซส์มินิ : สำหรับอาจารย์ (ใหม่) + เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่มีรายการยืม 60 รายการขึ้นไป ให้ยืม 30 เล่ม [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศเกี่ยวกับประเทศอาเซียน

ขอเสนอรายชื่อทรัพยากรสารนิเทศเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อนำไปใช้่จัดกิจกรรมส่งเสริมแต่ละห้องสมุดค่ะ
ข้อมูลเมื่อ เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ค่ะ
ASENmaterail.2003

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลกิจกรรมแนะกันนอยด์ ครั้งที่ 2

จากการจัดกิจกรรมแนะกันนอยด์ ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 – 10 มีนาคม 2556
โดยให้ผู้ใช้บริการเขียนแนะนำวิธีการเตรียมตัวสอบ รวมทั้งเทคนิคต่าง ๆ ลงการ์ด
นำไปติดบอร์ดซึ่งมีทุกห้องสมุดและให้บรรณารักษ์โพสต์ลงบนเพจ Facebook
ของสำนักหอสมุดกลาง
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกดถูกใจข้อความ นอกจากนั้นครั้งนี้ได้เพิ่มการติ๊กถูกใจไว้ที่การ์ดด้วย
จึงได้ผลการจัดกิจกรรมดังนี้ (กดลิงค์ได้เลยค่ะ)
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AtnS3JUKeIpPdEpjUy03MDUxM0NaUjIyTmN2alpMOEE#gid=0

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

กิจกรรม รหัสใหม่ ตีไข่แตก

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

โปรฯคุ้ม คุ้ม#3

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลกิจกรรม สืบสนุก in Book Fair

จากการจัดกิจกรรม สืบสนุก in Book Fair

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลกิจกรรมแนะ-กัน-นอยด์ ครั้งที่ 1

จากการจัดกิจกรรม แนะ-กัน-นอยด์ ครั้งที่ 1 ช่วงก่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »