Posts Tagged ‘กิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด’

กิจกรรมสืบสนุก in Book Fair : กิจกรรมตอบคำถาม

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

Promotion Thanks for Professor :โปรโมชั่นสำหรับอาจารย์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

โปรฯ คุ้ม คุ้ม#2

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

กิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด “แนะ – กัน – นอยด์”

สำนักหอสมุดกลาง และห้องสมุดคณะทุกคณะ
ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เนื่องในช่วงเทศกาลแห่งการสอบปลายภาคการศึกษา
กิจกรรม “แนะกันนอยด์”

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ขอความร่วมมือพี่ตั้งคำถาม…ให้น้องตอบ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ฝากประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โปรฯคุ้ม คุ้ม

ขอความร่วมมือห้องสมุดคณะ ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
พร้อมตรวจสอบผู้ผ่านเกณฑ์  ตามรายละเอียดดังนี้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ฝากประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ” วันนี้คุณบอกรัก(ษา) หนังสือ บ้างหรือยัง ? “

งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด เนื่องในเทศกาลแห่งความรัก
“วันนี้คุณบอก(วิธี) รัก (ษา) หนังสือ บ้างหรือยัง ? ”

ฝากเชิญชวน ผู้ใช้บริการ เข้าร่วมกิจกรรม กันเยอะๆ นะคะ..
ร่วมด้วย ช่วยกันหน่อยนะคะ..
ขอบคุณค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการจัดกิจกรรม : Slip นี้มีค่ารับโชคปีใหม่

จากการจัดกิจกรรม  : Slip นี้มีค่ารับโชคปีใหม่

ปรากฎว่าผู้ใช้บริการได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากถึง 771 คน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการจัดกิจกรรม : Book for Gift ให้หนังสือดีๆ เป็นของขวัญปีใหม่

จากการจัดกิจกรรม : Book for Gift ให้หนังสือดีๆ เป็นของขวัญปีใหม่ มีผู้ใช้บริการ
ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการนำเสนอชื่อหนังสือ และ คลิกถูกใจ (ร่วมโหวต) 
รายการหนังสือที่ผู้ใช้บริการแนะนำ ว่าเป็นหนังสือดีๆ ที่ควรให้เป็นของขวัญปีใหม่ มีดังนี้ค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »