Posts Tagged ‘กิจกรรมห้องสมุด’

สรุปผลการจัดกิจกรรม : Book for Gift ให้หนังสือดีๆ เป็นของขวัญปีใหม่

จากการจัดกิจกรรม : Book for Gift ให้หนังสือดีๆ เป็นของขวัญปีใหม่ มีผู้ใช้บริการ
ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการนำเสนอชื่อหนังสือ และ คลิกถูกใจ (ร่วมโหวต) 
รายการหนังสือที่ผู้ใช้บริการแนะนำ ว่าเป็นหนังสือดีๆ ที่ควรให้เป็นของขวัญปีใหม่ มีดังนี้ค่ะ

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark
อ่านต่อ »