Posts Tagged ‘งานบริการ’

ยิ้มกับการบริการ

ในงานบริการ สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่พนักงานบริการทุกคนถูกฝึกมา คือให้ยิ้มแย้มกับลูกค้า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ให้ยิ้มไว้แล้วจะดีเอง วันนี้เราจึงขอนำเสนอหลักในการบริการที่จะทำให้คุณจดจำได้อย่างง่าย ๆ ด้วยความว่า S-M-I-L-E ที่ไม่ใช่แค่ยิ้ม มาติดตามพร้อมกันเลยนะ  

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปสัมมนาวิชาการเรื่อง “จัดบริการห้องสมุดอย่างไร เข้าถึงใจ…เข้าถึง Gens”

                    สรุปสัมมนาวิชาการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2557 เรื่อง จัดบริการห้องสมุดอย่างไร เข้าถึงใจ เข้าถึง Gens           
วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทลัยมหิดล ศาลายา
เอกสารเพิ่มเติม
Gen Y-Z

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ขอเชิญร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การโหลดข้อมูลสมาชิกห้องสมุดในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การสร้างบริการเชิงรุก

การสร้างบริการเชิงรุกในห้องสมุด  โดยห้องสมุดควรมีบริการครบวงจร สร้างภาพลักษณ์ใหม่ต่อผู้ใช้บริการที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
1.ห้องสมุด เปรียบเสมือนบ้าน ที่ควรจะมีมุมสบาย สามารถเอนกาย พักใจ แต่ควรเป็นสัดส่วนและควรมีห้องสำหรับรับประทานอาหารและดื่มน้ำได้
2. ห้องสมุด เปรียบเสมือนสำนักงาน ที่ควรจะมีหนังสือ เอกสารอันพร้อมสรรพ ที่สามารถทำงานได้เลย
3. ห้องสมุด ควรมีความบันเทิง (Edutainment) ที่ให้ศึกษา อ่าน เขียน พร้อมความบันเทิง ในบรรยากาศที่สามารถพักกาย พักสมองในห้องสมุดได้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) งานบริการยืม – คืนทรัพยากรสารนิเทศ ครั้งที่ 4/2555

สรุปชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) งานบริการยืม – คืน ทรัพยากรสารนิเทศ ครั้งที่ 4
วันที่ 11 กันยายน 2555 จากประเด็นเรื่องวิธีดำเนินการเมื่อหนังสือหาย สรุปได้ดังนี้ :-

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดนักศึกษาใหม่

สวัสดีคะสมาชิกชาวบล๊อกทุกท่าน
วันนี้ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง“สมัครสมาชิกห้องสมุดอัตโนมัติให้กับนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555″   ประสานงานไปยังพี่อัญชลี พิจารณา ได้ดำเนินการดาวน์โหลดข้อมูลรายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี/และบัณฑิตศึกษา จากสำนักทะเบียนวัดผลเป็นที่เรียบร้อย สามารถยืมทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุดได้แล้วโดยตรวจสอบรายชื่อผ่านบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล (เมื่อผู้ใช้ขอยืมทรัพยากรสารนิเทศ)
และขอความร่วมมือเพิ่มเติมข้อมูลในส่วน Address 2, Telephone และ E-Mail Address และบันทึกฐานข้อมูลสมาชิกในระบบอัตโนมัติ
แบบฟอร์ม Up-date1
ขอบคุณคะ
—————————

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ิิblog ดี ๆ เกี่ยวกับห้องสมุด และสังคมห้องสมุด

สวัสดีค่ะ
ห่างหายจากการเขียน blog@CL ไปนานพอสมควร .. วันนี้ได้อ่านสรุปบรรยายเรื่องดี ๆ เป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสความสนใจในตอนนี้ ของคุณเมฆินทร์ ลิขิตบุญญฤทธิ์ ที่ออกตัวว่า เป็นแค่บรรณารักษ์ธรรมดา ๆ .. แต่ผู้อ่านคิดว่าเขาเก่ง มีความคิดสร้างสรรค์ และที่สำคัญ ใส่ใจกับวิชาชีพนี้ วงการนี้เป็นอย่างมาก จึงอยากจะแนะนำ และนำเสนอให้พี่น้องและผองเพื่อน ได้อ่าน ได้รู้จัก libraryhub ซึ่งเคยแนะนำไปแล้ว แต่ครั้งนี้โดยเฉพาะเรื่องนี้ “สรุปการบรรยาย เรื่อง สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการบริการห้องสมุด” หวังว่าข้อคิดดี ๆ ของคุณเมฆินทร์ จะให้ประโยชน์แก่พี่น้องผองเพื่อน ชาว blog@CL ด้วยนะคะ รายละเอียดตาม link นี้ไปอ่านกันเลยค่ะ .. http://www.libraryhub.in.th/2012/03/27/summary-workshop-facebook-for-library-service/

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปกิจกรรม KS-Time เรื่อง “ร่วมหาวิธีการให้บริการห้องสมุดช่วงเปิด 24 ชั่วโมง”

รูปแบบและแนวทางการปฏิบัติงานเป็นอย่างไรนั้นเรามาดูกันเลยค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การจัดตั้งกลุ่ม CoP ชุมชนนักปฏิบัติ (งานบริการ)

จากการเข้าร่วมประชุมคณะทำงาน KM เมื่อวานนี้
(23 ก.พ. 55)
ได้ผลักดันการจัดตั้ง ชุมชนนักปฏิบัติ ในงานบริการ
ตามที่เสนอไป(ตอนนี้) มี อยู่ 4 กุล่มงาน
****************************
1. งานจัดเรียงทรัพยากรสารนิเทศขึ้นชั้น 
โดยกำหนดให้พูดคุยในกลุ่มงาน ช่วงเช้า วันจันทร์ สัปดาห์แรกของทุกเดือน
*****************************
2. งานให้บริการยืม – คืนทรัพยากรสารนิเทศ (เคาน์เตอร์)
โดยกำหนดให้พูดคุยในกลุ่มงาน ช่วงเช้า วันอังคาร สัปดาห์ที่สองของทุกเดือน
*****************************
3. งานส่งเสริมการใช้ห้องสมุด (PR)
โดยกำหนดให้พูดคุยในกลุ่มงาน ช่วงเช้า วันพฤหัส สัปดาห์ที่สามของทุกเดือน
*****************************
4. งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
โดยกำหนดให้พูดคุยในกลุ่มงาน ช่วงเช้า วันศุกร์ สัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน
*****************************
ฝากผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โปรดช่วยกันพิจารณา หากมีข้อเสนอแนะหรือหากงานใดต้องการจัดตั้งกลุ่มเพิ่มเติมก็เสนอมาได้นะคะ..

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การบริการที่มีคุณภาพ

ได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่ง ที่เด็กนักศึกษานำมาอ่าน วางบนโต๊ะเก็บมาเพื่อเตรียมขึ้นชั้น ลองเปิดดูเห็นบทความหนึ่งน่าสนใจ ขอนำมาแชร์ ก็แล้วกันนะ เป็นงานเขียนของ อาจารย์พิณคำ โรหิตเสถียร 
การบริการ (Services) หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคล หรือองค์กร เพื่อสนองความต้องการของบุคคลอื่นและก่อให้เกิดความพึงพอใจจากผลกระทำนั้น  ดังนั้นผู้ให้บริการ หรือผู้ทำให้เกิดการบริการควรมี
          S-  Satisfaction  คือการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าผู้ที่มาติดต่อ หรือมาขอใช้บริการ และรับบริการ เพราะการให้บริการที่ดีต่อลูกค้านั่นเป็นหน้าที่โดยตรง และต้องพยายามทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจให้มากที่สุด
          E-  Enthusiasm  คือความกระตือรือร้นที่คอยสังเกตลูกค้าตลอดเวลาว่าลูกค้าต้องการอะไรบ้าง หรือต้องการให้ช่วยเหลืออะไรบ้างแล้วรีบบริการทันที
          R-  Rapidness  คือความรวดเร็ว และมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาในการให้บริการ
          V-  Values  คือความมีคุณค่าในการบริการ นั่นคือการทำทุกวิถีทางที่จะทำให้ผู้มาใช้บริการเกิดความรู้สึกเสมอว่าไม่ผิดหวัง และเห็นว่าบริการนั้นมีคุณค่าสำหรับเขา/เธอ
          I-  Impressive  คือความประทับใจ ที่ผู้ให้บริการให้ความสนใจอย่างจริงจังต่อลูกค้าในทุกระดับ และทุกคนโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง หรือแบ่งชั้นวรรณะ โดยปฏิบัติให้เสมอภาคกัน
          C-  Courtesy/Cleanliness  คือความมีไมตรีจิต/ความสะอาด ผู้ให้บริการต้องให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแสดงความเป็นมิตรสุภาพอ่อนน้อม และพร้อมที่จะฟังผู้มาใช้บริการอย่างตั้งใจ ในขณะเดียวกันสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
          E-  Endurance  คือความอดทนอดกลั้น และการรู้จักควบคุมอารมณ์ (Emotional [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »