Posts Tagged ‘งานบริการสารนิเทศ’

KS-Time เรื่อง “Google Apps สำหรับทำงาน”

เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ที่ผ่านมางานบริการสารนิเทศได้จัดกิจกรรม KS-Time ขึ้น ในหัวข้อ “Google Apps สำหรับทำงาน” ณ ห้องอินเทอร์เน็ต 3 ชั้น 2 ถ่ายทอดโดย คุณสุกัญญา ดำชมทรัพย์ (คุณกิจ) ตัวแทนจากงานบริการสารนิเทศ บรรยากาศภายในห้องทุกคนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 31 คน มีการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้งาน Google Docs, Google Sheets และ Google slide ที่เข้าใจง่ายและให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทดลองทำด้วยตัวเอง  ช่วงท้ายคุณนิภารัตน์ ศรีสุชาติ ได้เสริมเรื่องการทำ QR-Code จาก Google URL Shortener แบบง่าย ๆ ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม รายละเอียดของเรื่องติดตามได้จากเอกสารแนบ https://drive.google.com/open?id=1YtOM2UdAYSN0tUnJAygAbJDLOj17tE29
ดำเนินรายการ โดย คุณวิภาส อ่อนน้อม (คุณอำนวย)
จดบันทึกและประสานงานเผยแพร่เนื้อหา [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) งานตรวจสอบทางเข้า-ออก เพื่อป้องกันทรัพยากรสารนิเทศหาย

สวัสดีคะสมาชิกชาว blog@CL ทุกท่าน
ตามที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) งานตรวจสอบทางเข้า-ออกเพื่อป้องกันทรัพยากรสารนิเทศหาย จากประเด็นที่คุยกันได้ข้อสรุปและแนวทางแก้ไข รายละเอียดดังแนบไฟล์มาคะ Lib_CoP

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ขอเชิญร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การโหลดข้อมูลสมาชิกห้องสมุดในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

แนวทางการปฏิบัติสื่อโสตทัศนวัสดุ ชำรุดเสียหายหรือสูญหาย

แนวทางการปฏิบัติสื่อโสตทัศนวัสดุ ชำรุดเสียหายหรือสูญหาย
ขั้นตอน มีดังนี้
1. ผู้ใช้บริการแจ้งรายการสื่อโสตทัศนวัสดุที่ชำรุดเสียหายหรือสูญหาย ที่เคาน์เตอร์ One Stop Services ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักหอสมุดกลาง โดยให้ผู้ใช้บริการกรอกแบบฟอร์มแจ้งทรัพยากรสารสนเทศชำรุดเสียหายหรือสูญหาย
2. หากสื่อโสตทัศนวัสดุที่ทำชำรุดเสียหายหรือสูญหายไม่มีจำหน่าย ให้ชดใช้เงินในอัตรา 2 เท่า ของราคาของสื่อโสตทัศนวัสดุที่จัดซื้อ
3. จัดหาสื่อโสตทัศนวัสดุรายการเดิมมาทดแทน หรือจัดหาสื่อโสตทัศนวัสดุเรื่องเดิม แต่เป็นฉบับใหม่กว่ามาทดแทน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มแคแสด งานบริการสารนิเทศ

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มแคแสด งานบริการสารนิเทศ  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
วันที่ตรวจ            วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556
คะแนนที่ได้          90 คะแนน     คิดเป็นร้อยละ 75 คะแนน
เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ   ดี
รายละเอียดตามไฟล์แนบKaesad..26Feb.2013

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

คู่มือการจัดเรียงทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด ของสำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2555

หลังจากที่เสร็จสิ้นการจัดชุมชนนักปฏิบัติการจัดเรียงทรัพยากรสารนิเทศ (CoP) สำนักหอสมุดกลาง สถาบันฯ ไปแล้วนั้น เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555  ก็ได้คู่มือการปฏิบัติงานขึ้นมา เพื่อให้บุคลากรงานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องในการจัดเรียงทรัพยากรสารนิเทศสามารถดูได้จากไฟล์ที่แนบมาค่ะ
books collection

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) งานจัดเรียงทรัพยากรสารนิเทศ ครั้งที่ 6/2555

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 ได้เข้าร่วมกิจกรรม CoP งานจัดเรียงทรัพยากรสารนิเทศ งานบริการสารนิเทศ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวประมาณ 10 คน โดยมีคุณกิจ คือ นางสาวสุกัญญา ดำชมทรัพย์ สรุปเรื่องที่ได้พูดคุยกัน ดังนี้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

แนวปฏิบัติที่ดี E-SERVICES การพัฒนาการให้บริการห้องสมุดด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวัสดีสมาชิกชาวบล๊อกหอสมุดกลางทุกท่าน
ขอนำเสนอความรู้มาฝากชาวบล๊อกหอสมุดกันเป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจ ลองอ่านกันดูคะ^^

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ทรัพยากรสารสนเทศกำหนดส่งตรงกับวันหยุด(กะทันหัน)ทำไงดี?

        สวัสดีพี่น้องชาว blog ทุกท่านค่ะ ห่างหายกันไปนาน อิอิ วันนี้ก็มีเรื่องที่ไม่ใหม่แต่ก็ไม่เก่า (เอ๊ะ!ยังไง) เรื่องการให้บริการของห้องสมุดเองค่ะ วันนี้ขอหยิบยกเรื่องวันกำหนดส่งหนังสือที่อาจไปตรงกับวันหยุดโดยไม่ทันตั้งตัว ซึ่งสาเหตุอาจเกิดมาจาก 1. รัฐบาลประกาศวันหยุดต่อเนื่อง 2. ไฟฟ้าดับ หรือจากสาเหตุอื่น ๆ อีกมากมาย ปกติแล้วพี่ศรีไพรจะทำการกำหนดวันหยุดในระบบ Daycode ไว้ล่วงหน้าอยู่แล้ว คือกำหนดส่งทรัพยากรสารสนเทศจะไม่ตรงกับวันหยุดที่มีตามปฏิทินหรือตามที่ห้องสมุดปิดนั้นเอง

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ภาระงานหลักๆ ที่จัดให้บริการเคาน์เตอร์ One stop services

อย่างแรกงานบริการยืมคืนทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด ยืมอะไรบ้าง หนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศนวัสดุ (บริการชั้นปิดนะ เดินหยิบแผ่นที่อยู่ในห้องให้ค่ะ ใช้เสร็จพี่ปราณีเรียงให้ค่ะ บางครั้งปุ่ยก็ช่วย) การจอง การทวง ยกเลิการจอง ฯลฯ การยืม-คืน งานบริหารจัดการโมดูล Circulation มันคืออะไรน้า…. งานเบื้องหลังซึ่งมองข้ามไม่ได้ว่าคนไม่สำคัญ (พี่ไม่อยากใช้คำนี้หรอกนะแต่หาคำที่เข้าใจไม่ได้)  เพราะถ้าไม่ดำเนินการกำหนดเงื่อนไขไม่ให้ถูกต้อง ปัญหาเกิดยืมไม่ได้ คืนตรงวันหยุด  รายการสถิติผิดพลาด ฟ้องความผิดพลาดในระบบ เป็นต้น …..  ต้องดูแลติดตามหากผิดพลาดมีผลกับการยืมคืน ซึ่งทำให้เกิดปัญหาได้อย่างไม่สิ้นสุด (นี่ก็เป็นงานที่ซุกซ่อนอยู่ที่แยกไม่ออกเบื้องหน้าหรือเบื้องหลัง) ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในแต่ละโมดูลมีความสำคัญเท่าเทียมกัน และมีประโยชน์ต่อการใช้งานในทุกฟังชั่น … ถ้าเราใช้ประโยชน์และใช้อย่างถูกวิธี เราสามารถปรับมาใช้ในการพัฒนางานได้ ลดขั้นตอนงานได้ด้วย มาแปลงใช้กับงานอื่นๆ ได้… พี่ศรีก็ใช้เวลาตรงนี้ศึกษาการใช้งาน และสอบถามพี่เหน่งบ้างเพราะมีประสบการณ์มาก่อน เพื่อพยายามนำแต่ละฟังชั่นมาใช้งาน เพื่อยืม-คืนได้อย่างถูกต้อง และขยายผลส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น การรายงานค่าปรับ เป็นต้น และรับผิดชอบสอนคนที่เกี่ยวข้องที่ใช้โมดูลนี้ได้ในเบื้องต้น พอช่วงหลังน้องเก่งสอนกันเอง คนสอนครั้งแรกต้องไปถามคนที่ถูกสอนเพราะประสบการณ์การทำงานที่รับผิดชอบมากว่า… ส่วนอื่นๆ เรามีห้องสมุดคณะ เราต้องเป็นหลักในการโหลดข้อมูลสมาชิก  ทุกโมดูล งาน IT ควบคุมดูแลทั้งหมด [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »