Posts Tagged ‘งานเทคนิค’

รายงานปิดโครงการ: โครงการบันทึกบทคัดย่อวิทยานิพนธ์และปริญญานิพนธ์ลงฐานข้อมูลรวม Millennium ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตามที่งานเทคนิคได้จัดทำโครงการบันทึกบทคัดย่อวิทยานิพนธ์และปริญญานิพนธ์ลงฐานข้อมูลรวม Millennium ประจำปีงบประมาณ 2558  ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – วันที่ 31 สิงหาคม 2558 นั้น  บัดนี้สิ้นสุดระยะเวลาในการจัดทำโครงการแล้ว จึงขอรายงานการผลของโครงการดังกล่าว ตลอดจนปัญหาในการดำเนินงาน และวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนี้
Done
Problems of project

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

CoP กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ งานเทคนิค เรื่อง การจัดหาทรัพยากรสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ #3

สวัสดีค่ะ วันนี้มานำเสนอบันทึกการดำเนินกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า CoP  ของงานเทคนิค ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3/2558 แล้ว และยังคงเป็นเรื่อง การจัดหาทรัพยากรสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีพี่สุรีย์ บุหงามงคล เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ทำหน้าที่เป็น “คุณกิจ” รายละเอียดตามไฟล์แนบมาด้วยนี้ค่ะ ^_______^
CoP-Acq-3-2558

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

CoP ชุมชนนักปฏิบัติ งานเทคนิค เรื่อง การจัดหาทรัพยากรสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ #2

วันนี้ เราพบกันอีกครั้งนะคะ .. CoP ครั้งที่ 2/2558 ของงานเทคนิค (พัฒนาฯ) ยังคงเป็นเรื่องของการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ และขั้นตอนการจัดหาฯ  CoP ครั้งที่ 2 นี้ เป็นขั้นตอนการจัดหา กรณี การต่ออายุฐานข้อมูลออนไลน์ฐานเดิมที่เคยบอกรับไว้แล้ว ขั้นตอนก็จะน้อยลงกว่า การบอกรับฐานใหม่ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ค่ะ
CoP-Acq-2-2558

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

CoP ชุมชนนักปฏิบัติ งานเทคนิค เรื่อง การจัดหาทรัพยากรสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ #1

สวัสดีค่ะ วันนี้มีเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ของงานเทคนิค เรื่อง การจัดหาทรัพยากรสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2558 มาให้พี่น้องชาวสำนักหอสมุดกลาง ได้อ่านกันค่ะ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
CoP-1-2558

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ขอเชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง หนังสือเดินทาง

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

KS Time “ซ่อมง่ายๆ สไตล์คุณ”

สวัสดีค่ะชาวสำนักหอสมุดกลางทุกคน
                          ก็ผ่านไปแล้วนะคะกับกิจกรรม KS Time “ซ่อมง่ายๆ สไตล์คุณ” เมื่อวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2553 เวลา 14.00-14.55 น. ที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชาวสำนักหอสมุดกลาง มีผู้สนใจลงชื่อเข้าร่วมจำนวน 36 คน โดยมีคุณมังกร จำปาทิว (คุณน้า) เป็นคุณกิจ, คุณจิราภรณ์ ชื่นปรีชา (ป้าจิ) เป็นคุณกิจร่วม, คุณกัญญาณัฐ อยู่สุข (พี่อ๊อด) เป็นคุณอำนวย และสุกันยา ตวนกู (มะห์) เป็นคุณลิขิตค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สายตรงเปลี่ยนเบอร์

งานเทคนิค (พัฒนา ฯ) เบอร์โทรศัพท์ /โทรสาร ห้องพัฒนาฯ 1 เปลี่ยนหมายเลขจาก 02-739-2396 เป็น 02-329-8235

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »