Posts Tagged ‘งานเทคนิค (การวิเคราะห์ฯ)’

ภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยของการทำงานขนย้ายหนังสือ

ภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยของการทำงานขนย้ายหนังสือจากคณะวิทยาศาสตร์มาสู่ สำนักหอสมุดกลางครั้งล่าสุด….โดย คุณสมพงษ์ คุณรุ่งเรือง คุณสำราญ จากงานบริการ คุณจำนงค์ และผมจากงานเทคนิค โดยระหว่างทางก็เดินทางไปเดลิเวอร์รี่ไปด้วย ไปดูบรรยากาศที่เ็ป็นไปดีกว่านะครับ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

KS-Time งานเทคนิค (การวิเคราะห์ฯ) blog@CL

สวัสดีค่ะ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 งานเทคนิค (การวิเคราะห์ฯ) ได้มีการจัด KS-Time ภายในงานเทคนิค (การวิเคราะห์ฯ) เรื่อง blog@CL เพื่อทำความเข้าใจเบื้องต้นในการใช้งานของบุคลากรภายในงานตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนขั้นตอนสุดท้ายในการใช้งานซึ่งทำให้บุคลากรภายในงานมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และสามารถใช้งาน blog @CLได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีภาพบรรยากาศในงาน KS-Time มาให้ดูนะค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »