Posts Tagged ‘จัดเรียงหนังสือ’

การจัดเรียงหนังสือห้องสมุดคณะขึ้นชั้นเพื่อให้บริการ

ตามที่ยุบห้องสมุดคณะและหนังสือรอขึ้นชั้นมานานพอสมควร วันนี้ได้ดำเนินการขึ้นชั้นเรียบร้อยแล้ว ส่วนสำคัญที่สำเร็จ ได้  ชั้นหนังสือต้องเพียงพอกับจำนวนหนังสือ  พื้นที่การจัดวาง  การวางแผนการจัดเรียงหนังสือ (แผนง่ายๆที่คุยกันหลายๆ คนเพื่อหาข้อสรุปที่ทำงานคร้งเดียว) กำลังคนต้องพร้อม  และแบ่งหน้าที่กันอย่างลงตัว  ทักษะการจัดเรียงหนังสือต้องเร็วตาม LC  และการตัดทอนชั้นหนังสือต้องแม่นยำ   และสำคัญที่สุดความพร้อมเพรียงการทำงานต้องไปด้วยกัน ขอบคุณทุกคนๆที่มีส่วนร่วมช่วยกัน  และบุคลากรที่ทำงานแทน (ฝากพี่เป้าลงรูปด้วยเห็นถ่ายตั้งหลายรูป) คอน์ลัมน์อยากให้พี่ชุดเขียนมากว่า แต่พี่ชุคงยุ่งเลยขอเขียนคร่าวๆ ค่ะ

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark
อ่านต่อ »