Posts Tagged ‘ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์’

ฐานข้อมูล IEEE/IET จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้ 5 users concurrent

IEEE/IET คือฐานข้อมูลยอดฮิตสำหรับชาว สจล. มีสถิติการใช้เป็นอันดับ1ของประเทศไทย แต่มีข้อจำกัดคือ รองรับผู้เข้าใช้ได้เพียง 5 users ดังนั้นผู้ใช้ฐานนี้ควรออกจากระบบทันทีที่ใช้เสร็จค่ะ เพื่อคนอื่นจะได้เข้าใช้ได้ต่อไป

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

พันธสัญญาห้ามทำ automated downloads ฐานข้อมูลฯ

การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่บอกรับ มีพันธสัญญาห้ามทำ automated downloads หากฝ่าฝืนจะถูกปิดการใช้งานทั้งสถาบัน จึงขอแบ่งปันมาให้ทุกม่านได้ทราบและบอกต่อไปยังผู้ใช้บริการค่ะ ล่าสุดมีการฝ่าฝืนใช้ฐาน APS journals กำลังเจรจากับทาง host อยู่ค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก-ปริญญาโทฉบับเต็มจากทั่วโลก

ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก-ปริญญาโทฉบับเต็มจากทั่วโลกมากกว่าล้านรายการได้แล้ว โดยเลือก e-thesis Proquest Dissertation & Thesis-Fulltext ที่หน้าโฮมเพจสำนักหอสมุดกลาง

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

เชิญเข้ารับการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

สวัสดีค่ะ พี่น้อง และผองเพื่อนชาวหอสมุดกลางทุกท่าน
                    งานเทคนิค (พัฒนาฯ)  เชิญชวนบุคลากรของสำนักหอสมุดกลาง (รวมถึงห้องสมุดคณะทุกคณะด้วยนะคะ) เข้ารับการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2554 (กำหนดการตามเอกสารที่เวียนแจ้งในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องที่ 1060) และขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่จากห้องบริการอินเทอร์เน็ต ชั้น 2 เป็นห้องบริการอินเทอร์เน็ต ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
                     และกรุณาแจ้งรายชื่อ พร้อมระบุวันที่ต้องการเข้ารับการอบรมในแบบตอบรับ ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2554 (เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมเอกสารและอาหารว่าง) ขอบคุณค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปการเข้าร่วมอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ EBSCOhost (โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย ThaiLIS)

การอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  EBSCOhost   จัดขึ้นเมื่อวันที่  10  กันยายน  2553  ที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)  ตัวแทนจากสำนักหอสมุดกลาง สจล.  เข้ารับการอบรมจำนวน  3  คน  ได้แก่ คุณสมัย  ลุกิเลศ  คุณยุพิน  กาญจนารัตน์  จากงานบริการสารนิเทศและ คุณ ธีรพงษ์ พิเภก จากงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยากร โดยคุณ กัญญากานต์  นนทิวัฒน์วณิช สรุปการอบรมดังนี้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การนำเสนอฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์วันที่ 16 กันยายน 2553

วันพุธที่ 16 กันยายน 2553 จะมีการนำเสนอสถิติการใช้ฐานข้อมูลฯเพื่อประโยชน์ในการต่ออายุการบอกรับในปี 2554 การนำเสนอรายละเอียดฐานข้อมูลที่อาจารย์/ผู้บริหารต้องการ และการนำเสนอฐานข้อมูลฯใหม่ที่น่าสนใจ โดยผู้แทนบริษัท Book Promotion, NewsCenter และ Booknet ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 ค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

เพิ่มฐานข้อมูลฯทดลองใช้

แจ้งทุกท่านทดลองใช้ฐานข้อมูลฯ JCR และ e-book CABI ค่ะ แขวนlink ไว้ด้านขวามือของโฮมเพจสำนักฯ คลิกฐานข้อมูลทดลองใช้ค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

             ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ ขอเชิญชวน และฝากประชาสัมพันธ์ต่อๆ กันไปด้วยนะคะ ในกรณีห้องสมุดคณะ แนะนำผู้ใช้บริการ เข้าร่วมอบรมให้ด้วยก็จะดีมากค่ะ..ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

อัพเดท ดาว์นโหลด CRCnetBASE && Ebrary

สวัสดีครับ เพิ่มเติม เอกสารวันอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ครับ
CRCnetBASE
Ebrary
Morgan_&_Claypool
SIAM_eBooks
SpringerLink
ขอขอบคุณ คุณวิโรจน์ คุณประภาศรี และ คุณจิรวัฒน์ แห่ง Book promotion มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ไฟล์เอกสาร Power Point อบรมฐานข้อมูล ในวันที่ 8 มีนาคม 2553

สวัสดีครับ
ผมเอาลิ้ง ไฟล์เอกสาร Power Point อบรมฐานข้อมูล ในวันที่ 8 มีนาคม 2553 มาให้ Download กัน
มี 3ไฟล์นะครับ
Morgan_&_Claypool
SIAM_eBooks
SpringerLink
ขอบคุณครับ งานไอที

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »