Posts Tagged ‘ตัวบ่งชี้ที่ 2.4’

ขอแจ้งกำหนดวันเก็บข้อมูล ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 อัตราการใช้งานที่นั่ง

ขอแจ้งห้องสมุดคณะที่รับผิดชอบการเก็บข้อมูล ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 อัตราการใช้งานที่นั่ง ตลอดปีการศึกษา2556 ดังนี้
ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 เดือนสิงหาคม กำหนดเก็บวันที่ 5-9 สิงหาคม 2556
ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 สัปดาห์ก่อนสอบปลายภาค (สอบปลายภาค วันที่ 23 กันยายน – 5 ตุลาคม 2556) กำหนดเก็บวันที่ 16 – 20 กันยายน 2556
ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 เดือนพฤศจิกายน 2556 เก็บระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2556
ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 สัปดาห์ก่อนสอบปลายภาค เดือนกุมภาพันธ์ 2557 [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

กำหนดวันเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้ที่2.4 อัตราการใช้งานที่นั่งอ่าน(ปีการศึกษา)

ขอแจ้งบุคลากรที่รับผิดชอบงานจัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ 2.4 อัตราการใช้งานที่นั่งอ่าน ประจำปีการศึกษา 2555 ดังนี้
ครั้งที่ 1 จัดเก็บข้อมูล วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555
ครั้งที่ 2 จัดเก็บข้อมูล วันที่ 1-5 ตุลาคม 2555
ครั้งที่ 3 จัดเก็บข้อมูล วันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2555
ครั้งที่ 4 จัดเก็บข้อมูล วันที่ 18-22กุมภาพันธ์ 2556
ครั้งที่ 5 จัดเก็บข้อมูล วันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2556
หมายเหตุ : ให้แต่ละห้องสมุดตรวจสอบจำนวนเต็มของที่นั่งแต่ละประเภทด้วยว่ามี เพิ่ม – ลด หรือไม่ และหากว่าที่นั่งอ่านมีประเภทที่ใกล้เคียงกันเห็นควรว่าน่าจะนำมารวมเป็นประเภทเดียวกันค่ะ
ขอให้มีความสุขกับการเก็บข้อมูลนะคะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

กำหนดวันจัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ 2.4 อัตราการใช้งานที่นั่ง (ปีการศึกษา)

              ขอแจ้งกำหนดวันที่จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ 2.4 อัตราการใช้งานที่นั่ง (ปีการศึกษา) ประจำภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 สัปดาห์ก่อนสอบปลายภาค ซึ่งจะตรงกับ วันที่ 19 มีนาคม – 23 มีนาคม 2555
                ส่วนครั้งสุดท้ายของปีการศึกษา 2554 ตรงกับภาคเรียนที่ 3 สัปดาห์ที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2555 ได้แก่ วันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2555

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

แจ้งกำหนดวันเก็บข้อมูลจำนวนที่นั่งซึ่งถูกใช้งานครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

เนื่องจากสถาบันฯ ได้เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2554 จากปัญหาอุทกภัย เป็นวันที่ 6 ธันวาคม 2554ตามที่ทราบแล้วนั้น ในส่วนของการเก็บข้อมูลจำนวนที่นั่งซึ่งถูกใช้งาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 สัปดาห์ที่ 4 ซึ่งจะตรงกับวันที่ 19-23 ธันวาคม 2554
จึงขอแจ้งให้ผู้ที่รับผิดชอบเก็บข้อมูลทราบ และกรอกข้อมูล พร้อมสรุปผล ทั้ง 3 ครั้ง ลงในฟอร์มให้เรียบร้อย รอคณะทำงานประกันฯ ขอข้อมูล ก็สามารถส่งได้เลยค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การจัดเก็บข้อมูลอัตราการใช้งานที่นั่ง ครั้งที่ 3/2553

สวัสดีค่ะ ชาวblog@cl ทุกท่าน เสาร์-อาทิตย์ ไม่ได้เข้ามาเขียนเพราะหลบร้อนที่กรุงเทพฯ ไปเจอร้อนกว่าที่ชายทะเลเมืองจันท์ (ชายหาดเจ้าหลาว)
เริ่มเลยละกัน ขอแจ้งกำหนดวันที่ต้องเก็บข้อมูลอัตราการใช้งานที่นั่ง ครั้งที่ 3/2553 ระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2553
วิธีจัดเก็บ ให้นับที่นั่งที่ถูกใช้งานวันละ 2 ครั้ง ช่วงเช้านับในช่วงเวลา 8.30 – 12.30 น.
ช่วงบ่ายนับในช่วงเวลา 12.30- 16.30 น. ซึ่งในแต่ละช่วงนับเพียง 1 ครั้งเท่านั้นนะค่ะ ไม่ต้องนั่งนับทั้งวัน
ข้อควรระวัง หากมีจำนวนที่นั่งเพิ่มขึ้นมาอย่าลืมแก้ไขจำนวนเต็มของเก้าอี้ด้วยนะค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »