Posts Tagged ‘ทรัพยากรสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์’

CoP กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ งานเทคนิค เรื่อง การจัดหาทรัพยากรสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ #3

สวัสดีค่ะ วันนี้มานำเสนอบันทึกการดำเนินกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า CoP  ของงานเทคนิค ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3/2558 แล้ว และยังคงเป็นเรื่อง การจัดหาทรัพยากรสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีพี่สุรีย์ บุหงามงคล เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ทำหน้าที่เป็น “คุณกิจ” รายละเอียดตามไฟล์แนบมาด้วยนี้ค่ะ ^_______^
CoP-Acq-3-2558

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

CoP ชุมชนนักปฏิบัติ งานเทคนิค เรื่อง การจัดหาทรัพยากรสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ #2

วันนี้ เราพบกันอีกครั้งนะคะ .. CoP ครั้งที่ 2/2558 ของงานเทคนิค (พัฒนาฯ) ยังคงเป็นเรื่องของการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ และขั้นตอนการจัดหาฯ  CoP ครั้งที่ 2 นี้ เป็นขั้นตอนการจัดหา กรณี การต่ออายุฐานข้อมูลออนไลน์ฐานเดิมที่เคยบอกรับไว้แล้ว ขั้นตอนก็จะน้อยลงกว่า การบอกรับฐานใหม่ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ค่ะ
CoP-Acq-2-2558

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

CoP ชุมชนนักปฏิบัติ งานเทคนิค เรื่อง การจัดหาทรัพยากรสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ #1

สวัสดีค่ะ วันนี้มีเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ของงานเทคนิค เรื่อง การจัดหาทรัพยากรสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2558 มาให้พี่น้องชาวสำนักหอสมุดกลาง ได้อ่านกันค่ะ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
CoP-1-2558

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »