Posts Tagged ‘ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ’

KS-Time เรื่องทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ

KS-Time เรื่อง ทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ  วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.00-15.00 น.
โดยมีคุณกิจ อาจารย์มันน่าร์ เอสบันกัน (อ.จิง) ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้คำแนะนำการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องกับพวกเราชาวสำนักหอสมุดกลาง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 พี่อ๊อด (กัญญาณัฐ) ได้เล่าบรรยากาศและลงไฟล์เอกสารจากอาจารย์ให้แล้ว สำหรับวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 เราเตรียมการบ้านที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดมาให้อาจารย์ช่วยแนะนำ โดยแต่งประโยคภาษาไทยแล้วให้ Google แปลเป็นภาษาอังกฤษให้เบื้องต้น แต่ทุกท่านคงพอทราบดีว่าการแปลโดย Google จะตรง ๆ แปลก ๆ ขำ ๆ บางประโยคอาจารย์ไม่เข้าใจ พวกเราก็พยายามช่วยกันอธิบาย ทำให้บรรยากาศสนุกสนานและความเป็นกันเองของอาจารย์ด้วย…วันนี้ทำหน้าที่คุณลิขิต รวบรวมข้อมูลมาแบ่งปัน และขอขอบคุณพี่รัตนา ที่ให้คำแนะนำดี ๆ รวมทั้งเอกสารที่ให้มาด้วย ขอลง blog ให้พวกเราชาวสำนักหอสมุดกลางนำไปใช้งานนะคะ (พอหมดเวลา KS-Time ของวันนี้  2 ชม. เพราะอาจารย์มีอบรมให้บุคลากร สนอ. [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

เล่าสู่กันฟัง”ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร”

จากที่เคยลง blog ไฟล์เอกสารการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับต้อนรับชาวต่างชาติ ได้มาจากพี่พร และพี่พร พี่อ๋อ ก็ได้เล่าเพิ่มเติมในส่วนแสดงความคิดเห็นไปแล้ว แต่เห็นว่าน่าจะนำมารวมไว้ด้วยกันเป็นอีก 1 เรื่องเล่าหลังการเข้าร่วมกิจกรรมและมีประโยชน์ต่อชาวหอสมุดกลาง…ติดตามที่นี่อีกครั้ง

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 (13.30-16.00 น.) เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จัดโดยส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มีบุคลากรสำนักหอสมุดกลางเข้าร่วม 5 คน (พี่นก อุ้ม ต้อย พร อ๋อ) โดยมีอาจารย์มันน่าร์ เอสบันกัน (อ.จิง) มาให้คำแนะนำการใช้คำและประโยคที่ถูกต้อง อ.แนะนำเรียนรู้จากการฟังเพลง ดูหนัง อ่านหนังสือ ฝึกบ่อย ๆ วันละนิด และมี ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล เป็น คุณอำนวย ช่วยแปลและอธิบายตามที่อาจารย์แนะนำ แบ่งกลุ่มพูดคุยปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษ เราชาวสำนักหอสมุดกลางอยู่กลุ่มเดียวกันหมดเลยแถมน้องนก (งานการเงิน) มาร่วมด้วย ปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษที่กลุ่มเราสรุปได้แก่
1. ขาดความมั่นใจในตนเอง
2. ไม่รู้คำศัพท์
3. ออกเสียงไม่ถูกต้อง
4. ไม่มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
5. สำเนียงการพูดภาษาอังกฤษแต่ละประเทศแตกต่างกัน
6. ไม่มีทักษะในการใช้แกรมม่า
7. กลัวชาวต่างชาติ
8. สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยในการพูดภาษาอังกฤษ
…………………………………………………………………………….
กลุ่มเราสรุปกันมาประมาณนี้ แต่ไม่ได้อยู่ร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนกับกลุ่มอื่น ๆ ในช่วงสุดท้าย
เพราะต้องกลับมาปฏิบัติงานโอทีต่อที่สำนักหอสมุดกลางค่ะ…เล่าสู่กันฟังจ้า

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »