Posts Tagged ‘ทัวร์ห้องสมุด’

ศึกษาดูงานห้องสมุดที่สิงค์โปร์ ตอนที่ 1

เนื่องจากได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ
ให้ร่วมเดินทางกับตัวแทนบริษัท คิโนะคูนิยะ และคณะ
เพื่อไปศึกษาดูงานห้องสมุดในประเทศสิงคโปร์ ตั้งแต่ วันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2555
(ก่อนอื่นต้องขออภัยในความล่าช้าอย่างมากมาย กว่าจะมาเขียนเล่าเรื่องราวได้ )
ห้องสมุดแรกที่ได้เข้าไปเยี่ยมชม คือ
National University of Singapore (NUS) Central Library
หรือ ห้องสมุดกลางของ NUS
ทางเข้าห้องสมุดอยู่บริเวณชั้น 4 ของอาคาร ต้องรูดบัตรผ่านเพื่อเก็บข้อมูลผู้เข้าใช้

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark
อ่านต่อ »