Posts Tagged ‘บริการที่เป็นเลิศ’

การต้อนรับและการบริการที่เป็นเลิศ Service Mind

วันนี้แว๊บไปเจอคำๆนึงสะดุดตาเข้าก็เลยแอบที่จะหยิบมาชาวบล็อกเกอร์ ชาวหอกลางฯ ไม่ได้คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย คำนั้นคือคำว่า  Service Mind มาดูกันดีกว่าว่าคำนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างไปกันเลย

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ

จากการได้เข้าร่วมอบรมเรื่อง ”การสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ”
ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม  2553    จัดโดยมหาวิทยาลัยคริสเตียน มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน
2 คน คือ
1. นางสาวนิภารัตน์  ศรีสุชาติ
2. นางสาวดาราวรรณ  พูลเพิ่ม
จากการเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้  ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับทราบถึงวิธีการที่จะทำให้ผู้มารับบริการประทับใจเพิ่มขึ้น  จึงขออนุญาตนำความรู้และสาระที่ได้ในวันนั้นมาร่วมแบ่งปันให้เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ในสำนักหอสมุดกลางได้ทราบกันค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »